Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusi verkostoitunut palveluliiketoiminta

Asiakkaat: Kemppi Oy ja Barona Oy

Haaste: Markkinoiden nopeat muutokset vaativat joustavaa ja tehokasta tuotantoa.

Ratkaisu: Kemppi, Barona ja VTT kehittivät uuden innovatiivisen palveluliiketoimintakonseptin, jossa Kemppi kumppaninsa henkilöstöpalveluyritys Baronan kanssa vuokraa yrityksille ammattitaitoisia hitsaajia ja hitsausteknologiaa. Yhteistyössä kehitettiin liiketoimintamalli, operatiiviset prosessit ja järjestelmät konseptin käyttöönottoon ja mittaamiseen. Työn tuloksena asiakkaalla on joustavasti käytettävissä hitsausryhmä työhön soveltuvine laitteineen.

  

  

Asiakashyödyt:

  • Uusi palveluliiketoimintamalli kahden yrityksen yhteistyölle palvella asiakasta nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä
  • Pilotoitu liiketoimintamalli, joka voidaan monistaa myös muille markkinoille
  • Asiakas saa ilman investointiriskiä joustavasti käyttöönsä koulutetut työntekijät ja tarkoituksenmukaisen teknologian tehokkaan hitsaustyön saavuttamiseksi
  • Asiakkaan hitsausprosessin tehokkuutta parannetaan jatkuvasti kerääntyvältä kokemuspohjalta
  • Konsepti antaa myös hyvän mahdollisuuden seurata ja kehittää työn laatua


Lisätietoja

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
040 566 0292

Lisätietoja

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
040 566 0292