Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Mobiltelefonen blir ett mikroskop

Samarbetspartner: KeepLoop Oy

Tillämpning: Användarvänligt tillbehör som fästs på mobiltelefonens kameralins med en magnet. Tillämpningen bygger på nästa generations linsteknik, ett kompakt utförande och flexibla tilläggsegenskaper.

Egenskaper och fördelar: Bilder kan tas med 1/100 mm precision för professionellt bruk och mätas tillförlitligt. Noggrannheten kan ökas till 1/1000 mm, men mätningens tillförlitighet minskar med ökad precision. Det är enkelt att spara mikroskopbilderna eller skicka dem vidare. Kompakt, robust och fuktbeständigt utförande. Mikroskopet möjliggör nya typer av mobila tillämpningar inom säkerhetsbranschen och hälso- och sjukvården samt inom kvalitetssäkring.

Affärsverksamhet: Tekniken, som utvecklats av VTT, har licensierats till KeepLoop Oy, som inleder kommersialiseringen med produkter för professionellt bruk.


Mer information

Mikko Juuti
Kundchef
+358 20 722 2144

Jaakko Raukola
VD, KeepLoop Oy
+358 40 527 2684

Mer information

Mikko Juuti
Kundchef
+358 20 722 2144

Jaakko Raukola
VD, KeepLoop Oy
+358 40 527 2684