Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäät ja vihreät teknologiat uudistavat pakkausbisneksen

Puukuitupohjaisia vaahtotuotteita.

Pakkauksilla on tärkeä rooli kuluttajille suunnattujen tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Pakkaus, jossa on valoefektejä tai jonka sisään voi kurkistaa itse pakkausta avaamatta voi herättää tulevaisuudessa asiakkaan mielenkiinnon.

Pakkausten uudenlainen vuorovaikutteisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia imagomarkkinointiin ja jopa uusiin liiketoimintamalleihin. Kuluttajien ja tuottajien lisääntyvä eettisyys sekä lainsäädäntö puolestaan ohjaavat pakkausalaa kohti kestävää kehitystä.

Ekologisuutta biobarriereilla ja biovaahdoilla

Biobarrierit koostuvat uudistuvista luonnonpolymeereistä ja niillä on suuri potentiaali uusiin kestävän kehityksen mukaisiin pakkaustuoteinnovaatioihin. Biobarrierit mahdollistavat mm. hyvän happi- ja aromitiiveyden, jota voidaan hyödyntää useissa sovelluksissa. VTT:llä on patentoituja teknologioita luonnon polymeerien kuten hemiselluloosien, tärkkelyksen ja pektiinin erottelussa, muokkaamisessa sekä ristisitomisessa eli cross-linkkaamisessa.

Teolliset vaahdot ovat keveitä pakkausmateriaaleja, jotka toimivat pakattavalle tuotteelle sekä mekaanisena suojana että eristeenä. VTT on kehittänyt lupaavia valmistusteknologioita uusille bio-pohjaisille vaahdoille, kuten polymeeri- ja kuituvaahdoille. Sopivalla valmistusreseptillä ja -tavalla valmistetut kuitupohjaiset vaahdot lähestyvät tiheydeltään ja puristuvuudeltaan polyuretaanista eristevaahtoa.

Ohutfilmiteknologia ja läpinäkyvä paperi tuottavat säästöjä

VTT käyttää ALD-tekniikkaa (atomic layer deposition) eli atomaarista kerrostamista helpottamaan ohuempien ja kevyempien pakkausmateriaalien valmistamista. ALD-tekniikalla voidaan myös korvata alumiinifoliot pakkausmateriaaleissa. Säästöjä syntyy niin tuotanto-, raaka-aine- kuin kierrätyskustannuksissa, kun pakkausmateriaalin määrää voidaan vähentää.

Läpinäkyvät ikkunat tuotepakkauksissa tuotetaan nykyisin yleensä stanssaamalla reikä pakkaukseen ja kiinnittämällä siihen läpinäkyvä muovikalvo monivaiheisessa tuotantoprosessissa. VTT on kehittänyt uuden, yhden prosessivaiheen teknologian läpinäkyvän paperin ja kartongin valmistamiseen. Siinä käytetään kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja sekä kuumapuristustekniikkaa. Uusi teknologia on kustannustehokas ja sen voi pienin investoinnein integroida olemassa olevaan tuotantoprosessiin.

Pakkauksen mahdollisuudet mainonnassa

Pakkausta on käytetty melko vähän mainontaan, joka ulottuisi laajemmalle kuin pakkauksen sisältöön. Tässä voisi kuitenkin piillä liiketoimintapotentiaalia pakkauksen arvoketjulle. VTT:n tavoitteena on käynnistää aiheeseen liittyen yrityshankkeita tämän vuoden aikana ja ensimmäisten hankkeiden suunnitelmat ovatkin jo työn alla. Hankkeissa kehitetään työkaluja, menetelmiä ja prosesseja helpottamaan yritysten toimintaa median murrosvaiheessa ja yhdistämään eri medioiden sisältöä toisiinsa. Hankkeilla pyritään myös systemaattisesti keräämään käyttäjäpalautetta, jota käytetään sovellusten jatkokehityksessä.

Uusi teknologia puhaltaa pakkaukseen eloa

Pakkaus vaikuttaa vahvasti kuluttajien ostopäätöksiin ja luo lisäarvoa tuotteelle. Tulevaisuudessa lisäarvoa voi luoda monilla eri tavoin, joista yksi esimerkki on VTT:n painatustekniikalla toteuttama joustava OLED-valopinta. Käytännössä pakkauksissa voisi olla esimerkiksi erivärisiä valopintoja tiedottamassa, palvelemassa tai hauskuuttamassa asiakasta. OLED (Organic Light Emitting Diode) on uuden sukupolven teknologia, joka mahdollistaa erittäin ohuiden valopintojen valmistuksen. VTT:llä OLED sovelluksia on toteutettu painotekniikoilla, joilla valopinnat voidaan valmistaa kustannustehokkaasti materiaaleja ja tuotantokuluja säästäen.

Vieläkin vahvempaan vuorovaikutukseen kuluttajan ja pakkauksen välillä päästään hybridimedian tai lisätyn todellisuuden ratkaisuilla. Kännykkää voidaan käyttää pakkauksen jatkeena ja esimerkiksi kuvantunnistuksen avulla voidaan yhdistää pakkaus elektroniseen mediaan. Lisätyn todellisuuden (augmented reality) avulla kuluttajat voidaan esimerkiksi päästää katsomaan pakkauksen sisälle ennen sen avaamista.

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä uusiin pakkausteknologioihin liittyen, vieraile sivuilla http://www.foresttech.fi/, tai lataa painetun älykkyyden vuosikatsaus (pdf), ja ota yhteyttä!


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
+358 20 722 7604

Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
+358 20 722 7604