Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Smart och grön teknik reformerar förpackningsverksamheten

Träfiberbaserade skumprodukter

Förpackningar spelar en viktig roll i försäljningen och marknadsföringen av konsumentvaror. I framtiden kan kundens intresse väckas genom en förpackning med ljuseffekter eller att man kika inuti förpackningen utan att öppna den.

En ny typ av interaktivitet ger nya möjligheter att marknadsföra image och skapar t.o.m. nya affärsmodeller. Konsumenternas och producenternas starkare etiska medvetenhet och lagstiftningen styr å sin sida förpackningsbranschen mot hållbar utveckling.

Ekologiskt genom biobarriärer och bioskum

Biobarriärer består av förnybara naturliga polymerer och ger stora möjligheter till nya hållbara förpackningsinnovationer. Biobarriärer möjliggör bl.a. god syre- och aromtäthet, som kan utnyttjas i flera tillämpningar. VTT har patenterad teknik för separering, modifiering och tvärbindning av naturliga polymerer som hemicellulosa, stärkelse och pektin.

Industriellt skum är ett lätt förpackningsmaterial som utgör både mekaniskt skydd och isolering för den förpackade produkten. VTT har utvecklat lovande tillverkningstekniker för nya biobaserade skumprodukter, bl.a. polymer- och fiberskum. Med rätt recept och tillverkningsmetod närmar sig de fiberbaserade skumprodukternas täthet och sammanpressbarhet isolerande skum av polyuretan.

Tunnfilmsteknik och transparent papper ger besparingar

VTT använder ALD-teknik (atomic layer deposition) – atomskikt – för att underlätta tillverkning av tunnare och lättare förpackningsmaterial. Med hjälp av ALD-teknik kan även förpackningsmaterialens aluminiumfolier ersättas. Besparingar i såväl råvaru- som transport- och återvinningskostnader uppnås när mängden förpackningsmaterial kan minskas.

Transparenta fönster i produktförpackningar tillverkas i allmänhet genom stansning av hål i förpackningen och påläggning av en transparent plastfilm i en process som innehåller flera steg. VTT har utvecklat en ny processteknik i ett steg för tillverkning av transparent papper och kartong. Ekologiskt hållbara material och varmpressningsteknik används. Den nya tekniken är kostnadseffektiv och kan integreras i befintliga tillverkningsprocesser genom små investeringar.

Förpackningarnas reklampotential

Förpackningar har i ganska liten utsträckning använts för annan reklam än marknadsföring av innehållet. Här kan det finnas nya affärsmöjligheter i förpackningarnas värdekedja. VTT:s mål är att starta företagsprojekt på temat i år och planerna för de första projekten håller på att utarbetas. I projekten utvecklas verktyg, metoder och processer för att underlätta företagens verksamhet i en brytningstid för medier och en kombination av olika medieinnehåll. Genom projekten eftersträvas också systematisk insamling av respons från användare för vidareutveckling av tillämpningarna.

Ny teknik blåser liv i förpackningar

Förpackningen har en stark inverkan på konsumenternas köpbeslut och ger mervärde åt produkten. I framtiden kan mervärde skapas på många olika sätt, varav ett exempel är den flexibla OLED-yta som VTT har tagit fram med tryckteknik. I praktiken kan förpackningarna t.ex. ha olikfärgade ljusytor för att informera, betjäna eller underhålla kunden. OLED (Organic Light Emitting Diode) är den senaste generationens teknik som möjliggör tillverkning av mycket tunna ljusytor. VTT har implementerat OLED-tillämpningar med tryckteknik som medger kostnadseffektiv tillverkning av ljusytor med besparingar i material och produktionskostnader.

En ännu starkare interaktion mellan konsumenten och förpackningen uppnås genom hybridmedier och lösningar för förstärkt verklighet (augmented reality). Mobilen kan bli en förlängning av förpackningen och t.ex. bildigenkänning kan användas för att länka förpackningen till elektroniska medier. Genom förstärkt verklighet kan konsumenterna t.ex. kika inuti förpackningen innan den öppnas.

Om ditt företag är intresserat av samarbete kring ny förpackningsteknik, besök http://www.foresttech.fi/ eller ladda ner årsrapporten Printed intelligence annual report (pdf) och ta kontakt!


Mer information

Tuomas Mustonen
Utvecklingschef, affärsverksamhet
+358 20 722 7604

Mer information

Tuomas Mustonen
Utvecklingschef, affärsverksamhet
+358 20 722 7604