Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Bioaktivitet skapar nya möjligheter för papper

Foto av bioaktivt papper

VTT har utvecklat en metod med vilken man t.ex. kan trycka användarvänliga tester relaterade till hälsa, välmående och miljö på papper.

Metoden bygger på traditionell tryckteknik. Den har testats och visat sig vara funktionell, t.ex. ett hemoglobintest som VTT tryckt på ett egenutvecklat papper.

Testet framställs genom att trycka antikroppar på papper, och dessa reagerar på ett vätskeprov som placeras på papperet och visar om provet innehåller hemoglobin. Resultatet av testet kan avläsas på papperet till exempel i form av ett streck, som antingen är synligt eller osynligt, beroende på provet – på samma sätt som i graviditetstest som är bekanta för konsumenterna.

Testet kan modifieras för olika ändamål genom att på papperet byta ut det identifierande bioaktiva ämnet mot ett annat. Denna teknik lämpar sig väl för massproduktion och kan tillämpas i snabbdiagnoser relaterade till bl.a. hälsa, välmående och miljö.

Papper kan användas på många sätt

Det papper som VTT har utvecklat erbjuder ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att göra iakttagelser om t.ex. det egna hälsotillståndet eller undersöka förekomsten av icke önskvärda ämnen. Förutom uppföljning av hälsotillståndet kan en praktisk tillämpning t.ex. vara mätning av bakterier i brunnsvattnet på sommarstugan.

Med samma teknik kan tilläggsegenskaper introduceras i förpackningar eller etiketter och man kan lösa problem relaterade till verifiering och produktens äkthet. Testerna kan innehålla olika typer av tilläggsinformation, t.ex. illustrationer eller bruksanvisningar. Papper är ett biologiskt nedbrytbart naturmaterial som erbjuder ett miljövänligt sätt att ersätta olika typer av plastiska tester.

VTT vill vidareutveckla bioaktivt papper i samarbete med företagen. Läs mer om ämnet på adressen http://www.foresttech.fi/ och ta kontakt!

Läs mer om Bioaktivt papper i Printed Intelligence annual report (pdf).


Mer information

Tomi Erho
Specialforskare
+358 20 722 7026

Mer information

Tomi Erho
Specialforskare
+358 20 722 7026