Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Hybridimedia siirtyy oppikirjoihin

Hybridimedia on yhdistelmä painettua ja sähköistä mediaa. Siinä painotuotteisiin integroidaan erilaisia tekniikoita, jotka lisäävät painotuotteiden interaktiivisuutta ja parantavat niiden kilpailukykyä.

Hybridimedia tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko median arvoketjuun. VTT on tuonut alalle uusia konsepteja, joista yksi esimerkki on hybridioppikirja, joka kehitettiin osana Learning by Hybrid Media -projektia.

Hybridioppikirja koululaisten testissä

Learning by Hybrid Media -projektin tavoitteena oli yhdistää painettuja ja sähköisiä oppimateriaaleja VTT:llä kehitetyn kuvantunnistusteknologian avulla ja siten rikastuttaa ja tehostaa oppimiskokemusta.

Hybridioppikirjaa kehitettiin useassa vaiheessa käyttäjälähtöisesti. Näin pyrittiin varmistamaan käyttäjien valmius ottaa uudet ratkaisut käyttöön. Kehityksessä huomioitiin opettajien tarpeet ja motivaatio samoin kuin varsinaisten loppukäyttäjien, lasten tarpeet.

Projektin lopputuloksena VTT toi alakouluikäisille oppilaille kouluun kokeiltavaksi hybridikirjan, jossa perinteinen oppikirja oli yhdistetty kännykkään. Projektin oppiaineeksi valittiin englanti. Tärkeimmät käyttäjäryhmät olivat opettajat, oppilaat ja vanhemmat.

Hybridioppikirja sai hyvän vastaanoton. Kokeilun perusteella painetun ja digitaalisen oppimateriaalin yhdistäminen koettiin hyväksi ja kännykkä sopii koulumaailmaan. Opettajat ja oppilaat olivat motivoituneita, ja vanhempien asenteet tukivat hybridioppikirjan käyttöä. Kätevästi mukana kulkeva hybridioppikirja soveltuisikin hyvin oppimateriaaliksi alakouluun.

Hybridioppikirjaa on kehitetty edelleen, ja se voidaan mahdollisesti tuoda markkinoille kolmen vuoden kuluessa.

Hybridimedian avulla uusia tuoteideoita ja uutta liiketoimintaa

Hybridimediatekniikat, joita käytetään esimerkiksi optisissa koodeissa, kuvantunnistuksessa, RFID-tageissa ja joustavissa näytöissä, antavat mahdollisuuden lisätä painotuotteisiin uusia toiminnallisuuksia tai luoda kokonaan uusia tuoteideoita.

Hybridioppikirjaprojektissa käytettyjä lähestymistapoja ja tekniikoita voidaan soveltaa useille alueille aina mainonnasta pakkauksiin ja tuotekuvastoista interaktiivisiin etiketteihin.

VTT:llä on laajaa osaamista uusien hybridimediatekniikoiden, käyttäjälähtöisten tuoteideoiden suunnittelun ja tulostus- ja viimeistelytekniikoiden aloilta. Tämä mahdollistaa uusien kilpailukykyisten media- ja pakkaussovellusten ja niihin liittyvien tekniikoiden ja materiaalien kehittämisen.

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä hybridimediateknologioihin liittyen, vieraile sivuilla http://www.foresttech.fi/, josta saat lisätietoa aiheesta tai ota yhteyttä!

Katso tästä, miten hybridioppikirjaa käytetään.


Lisätietoja

Anu Seisto
Erikoistutkija, tiimipäällikkö
+358 40 547 1609

Lisätietoja

Anu Seisto
Erikoistutkija, tiimipäällikkö
+358 40 547 1609