Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Nanolla pienestä suurta

Metsäteollisuus käy läpi merkittävää murrosvaihetta. Muuttuvilla markkinoilla uutta kilpailukykyä haetaan muun muassa uusista teknologisista ratkaisuista ja tuotekonsepteista. VTT:n, TKK:n ja UPM:n perustama Suomen Nanoselluloosakeskus tarjoaa ainutlaatuisen yhteistyöfoorumin nanoteknologiaan pohjautuvien tuotteiden kehittämiseen.

VTT:n, TKK:n ja UPM:n perustaman Suomen Nanoselluloosakeskuksen tavoitteena on luoda selluloosalle uusia käyttömahdollisuuksia raaka-aineena ja materiaalina. Selluloosapohjaisilla nanokuiduilla voidaan muuttaa materiaalin rakennetta ja luoda siten täysin uudenlaisia sovelluksia ja tuotteita markkinoiden tarpeisiin.

Suomen Nanoselluloosakeskus aloitti toimintansa 1.3.2008 Espoon Otaniemessä. Nyt toiminnassa on mukana noin 40 tutkijaa. Kyseessä on kolmen yhteistyökumppanin tasavertainen konsortio. Toiminnan rahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä investoinneista.

Uusia ominaisuuksia nanofibrillien avulla

Selluloosakuidut (30 mikrometriä leveitä, 2-3 millimetriä pitkiä) muodostuvat nanofibrilleistä, jotka ovat mitoiltaan noin tuhannesosa sellukuidun mitoista. Tutkimuksen haasteena on muun muassa tuottaa suuria määriä tasalaatuisia nanofibrillejä.

Nanofibrillit antavat lukuisia mahdollisuuksia muokata puukuitumateriaaleja ja jopa luoda niihin täysin uusia ominaisuuksia. Raaka-aineen mekaanisia ominaisuuksia voidaan parantaa, kosteuskäyttäytymistä säätää, sähköisiä ominaisuuksia muuttaa tai muokata optisia ominaisuuksia.

Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja

Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit. Paperi- ja pakkausteollisuuden lisäksi esimerkiksi rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus voivat luoda lisäarvoa tuotteilleen räätälöidyillä kuitumateriaaleilla.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vahvistaa metsäteollisuuden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämällä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista yhteistyökumppanit pyrkivät vauhdittamaan uusien, kannattavien tuotteiden saantia maailmanmarkkinoille lähivuosina.


Lisätietoja

Pia Qvintus
Teknologiapäällikkö
020 722 5314

Lisätietoja

Pia Qvintus
Teknologiapäällikkö
020 722 5314