Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Smått blir stort med nanoteknik

Skogsindustrin genomgår en betydelsefull brytningsfas. På den förändrade marknaden söker man efter ny konkurrenskraft, bland annat genom nya tekniska lösningar och produktkoncept. Den av VTT, TKK och UPM grundade Suomen Nanoselluloosakeskus (Finlands nanocellulosacentrum) erbjuder ett unikt samarbetsforum för utveckling av produkter som baseras på nanoteknik.

Målsättningen med den av VTT, TKK och UPM grundade Suomen Nanoselluloosakeskus är att skapa nya användningsmöjligheter för cellulosa som råvara och material. Med cellulosabaserade nanofibrer kan man förändra materialets uppbyggnad och på så sätt skapa helt nya tillämpningar och produkter för marknadens behov.

Suomen Nanoselluloosakeskus inledde sin verksamhet 1.3.2008 i Otnäs, Esbo. Verksamheten omfattar nu cirka 40 forskare. Det handlar om ett konsortium med tre likvärdiga samarbetspartners. Verksamheten finansieras genom offentliga och privata investeringar.

Nya egenskaper med hjälp av nanofibriller

Cellulosafibrerna (30 mikrometer breda, 2–3 millimeter långa) består av nanofibriller, vars storlek är ungefär en tusendel av cellulosafiberns mått. Forskningens utmaning ligger bland annat i att framställa stora mängder nanofibriller med jämn kvalitet.

Nanofibrillerna ger talrika möjligheter att förändra träfibermaterial, och till och med skapa helt nya egenskaper. Råvarans mekaniska egenskaper kan förbättras, fuktegenskaperna kan justeras, de elektriska egenskaperna kan förändras eller de optiska egenskaperna kan formas.

Intelligenta och miljövänliga produkter och lösningar

Bland tillämpningsobjekten finns exempelvis specialpapper, ytbeläggningar på papper, förpackningar och byggnadsmaterial. Utöver pappers- och förpackningsindustrin kan exempelvis byggnads-, bil-, möbel-, elektronik- och livsmedelsindustrin, den medicintekniska industrin och kosmetikindustrin skapa mervärde för sina produkter med skräddarsydda fibermaterial.

Utnyttjandet av nya tekniker är en möjlighet att stärka skogsindustrins konkurrenskraft i en föränderlig verksamhetsmiljö. Genom att kombinera grundforskning och tillämpad forskning samt kunnande inom produktifiering och affärsverksamhet strävar samarbetsparterna efter att sätta fart på att föra ut nya, lönsamma produkter på världsmarknaden under de närmaste åren.


Mer information

Pia Qvintus
Teknologiechef
+358 20 722 5314

Mer information

Pia Qvintus
Teknologiechef
+358 20 722 5314