Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uudet suunnittelu- ja simulointijärjestelmät sahalaitokselle

Asiakas: Raunion Saha Oy

Haaste: Oikean toimintavaihtoehdon valitseminen eri tuotantovaiheisiin. Sahateollisuudessa raaka-aineen osuus tuotantokustannuksista on 2/3. Raaka-aineen hankinnassa on tarve mahdollisimman pitkälle saada oikeanlainen tukkijakautuma tuotantoon oikeaan aikaan. Lisäksi pitää pystyä tukkiraaka-aineen mittaustekniikan ja laadun avulla ennen sahausta optimoimaan siitä saatavat tuotteet.

Ratkaisu: Mallinnuksen avulla kehitetään tiedon hallintaa myynnin ja tuotannon prosesseista takaisin raaka-aineen vaatimuksiin ja uuden mittaus- ja merkintätekniikan kautta valitaan paras toimintavaihtoehto. Käytetään VTT:n yhdessä asiakkaiden kanssa kehittämiä digitaalisen tiedon jalostamismalleja kuten WoodCIM® ohjelmisto.

Asiakashyödyt:

  • Kallis ja epähomogeeninen raaka-aine kyetään hyödyntämään entistä tehokkaammin
  • Minimoidaan tuotannossa ei toivottujen ja vähempiarvoisten tuotteiden syntymistä
  • Samalla pystytään koko toimintaketjuun sitoutunutta pääomaa vähentämään
  • Asiakas saa tuoreimman tutkimustiedon tuotannolliseen käytäntöön


Lisätietoja

Antti Kivimaa
Asiakaspäällikkö
040 050 1780

Lisätietoja

Antti Kivimaa
Asiakaspäällikkö
040 050 1780