Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Tryckt intelligens revolutionerar produktmarknaden

VTT utvecklar material, processer och komponenter med tryckt intelligens till marknadsmogna produkter inom både det internationella forskningssamarbetet och inom ramen för ett samarbetsavtal med bland annat kemiföretaget Ciba.


VTT och Ciba har slutit ett långvarigt samarbetsavtal inom området tryckt intelligens. Det nuvarande samarbetet utvidgades till att omfatta tryckt diagnostik och ny funktionalitet hos förpackningar med påtryckt intelligens. Samarbetet fokuserar på kommersiella produkter och färdiga lösningar som kan bidra till att skapa och vidga marknader för tryckt intelligens inom bland annat elektronik, diagnostik och förpackningar.

Målet är massproducerade nya funktionella apparater och komponenter, såsom solceller, hologram, organiska lysdioder, sensorer och fotodioder. De första produkterna och tillämpningarna kan väntas inom några år. Vid VTT driver Centret för tryckt intelligens (Center for Printed Intelligence) utvecklingen av teknik och tillämpningar för tryckt intelligens. Vid centret utvecklas rulle till rulle-tekniken och metoder för tillverkning av bland annat elektriskt ledande polyanilin, som i processer fungerar som trycksvärta. Tryckytan är plast eller papper. Med tekniken kan man massproducera förmånliga och böjbara produkter såsom displayer, batterier och aktiva dvs. funktionella smarta förpackningar.

VTT deltar i det internationella samarbetet bland annat inom projekten OLLA och ROLLED, där man med tryckteknik tillverkat ett ljusalstrande element. I ROLLED-projektet utvecklades ett böjligt OLED-element (Organic Light Emitting Device) som tillverkas med rulle till rulle-metoden. Det kan som sådant användas som blickfång på varuförpackningar, affischer eller på kanten av butikshyllor. Man kan också kombinera det exempelvis med en sensor som kontrollerar att livsmedlet i förpackningen är färskt. Eller så kan det användas till att förhindra piratkopiering av produkter. I ett experiment matades strömmen till OLED-elementet via en NFC-telefon. I projektet som koordineras av VTT deltar INM, CSEM, Ciba, Hansaprint, UPM och PolylC.

I OLLA-projektet utvecklas metoder med vilka organiska lysdioder tillverkade av halvledare, OLED-element, kan tryckas på böjliga ytor och användas för att belysa stora ytor. De kan också användas i ljusarmatursystem vars färg kan regleras, och brukaren kan då med belysningen variera hemmets atmosfär. I OLLA-projektet medverkar 20 av Europas ledande företag och forskningsinstitut inom områdena organisk elektronik och material samt belysning.


Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369

Mer information

Harri Kopola
Vice President, Research, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 2369