Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Faktorn som reglerar cancercellernas aktivitet upptäcktes

Åbo universitets och VTT:s forskargrupper har hittat proteinet sharpin, som reglerar cancercellernas aktivitet. De finländska forskarna upptäckte även en mekanism i rörliga celler som förhindrar spridningen och tillväxten av ny cancer. De båda forskningsrönen kan vara viktiga för utvecklingen av läkemedel.
 

Hypotesen om att det måste finnas ett protein som hämmar cellernas aktivitet presenterades redan i början av 1990-talet. Nu har finländska forskare upptäckt att det är proteinet sharpin som har denna funktion. Undersökningen, som publicerades i tidskriften Nature Cell Biology, visar att sharpin reglerar rörelserna och aktiviteten hos inflammationsceller och lung- och prostatacancerceller. Det är sannolikt att upptäckten har en viktig roll för cancer, men också för andra sjukdomar, såsom Chrons sjukdom, psoriasis, reumatism och till och med MS.

Proteinet sharpin upptäcktes med en metod för screening med biohips som VTT utvecklat. Metoden gör det möjligt att undersöka alla effekter för samtliga gener i hela genomet med ett enda experimentarrangemang.

Man har länge antagit att celler använder olika mekanismer för att reglera rörelser och tillväxt. Forskarna kunde även visa att denna uppfattning är felaktig. Deras forskningsrön om bröstcancerceller, som sprids kraftigt, avslöjade att ett protein i cellen (p120RasGAP) är en viktig hämmare såväl för cellens rörelser och tillväxt. Detta resultat går tvärt emot de tidigare förväntningarna.


Mer information

Johanna Ivaska
Ledande forskare
+358 20 722 2807

Mer information

Johanna Ivaska
Ledande forskare
+358 20 722 2807