Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tehokkaampia toimintatapoja innovaatio- ja teknologiajohtamiseen

Asiakas: Sandvik Mining and Construction Oy (SMC)

Haaste: Innovaatiotoiminnan systematisoiminen ja teknologiastrategiaprosessin kehittäminen entistä proaktiivisemmaksi.

Ratkaisu: VTT kartoitti SMC:n innovaatiotoiminnan vahvuudet ja heikkoudet, joiden pohjalta käynnistettiin joukko räätälöityjä kehitystoimenpiteitä. Uusi tarpeita vastaava teknologiastrategiaprosessi kehitettiin poikkifunktionaalisena yhteistyönä.

Asiakashyödyt:

  • VTT:n asiantuntemuksen avulla pohjustettiin SMC:n innovaatiojohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen täysin uudelle systemaattiselle tasolle.
  • Uusia työkaluja ja toimintatapoja kehitettiin erityisesti innovaatioprosessin alkupäähän.
  • VTT auttoi luomaan ja pilotoimaan uuden teknologiastrategiaprosessin, joka mahdollistaa ketterän ja tulevaisuusorientoituneen strategisen päätöksenteon muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.


Lisätietoja

Tiina Apilo
Erikoistutkija
020 722 5768

Lisätietoja

Tiina Apilo
Erikoistutkija
020 722 5768