Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Minskad bränsleförbrukning genom lägre friktion

Hela en tredjedel av det bränsle som en personbil förbrukar går till att övervinna friktion. Detta har direkta konsekvenser för bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Enligt VTT är det dock möjligt att med hjälp av ny teknik minska friktionen i olika delar av bilen med upp till 10–80 procent. Samtidigt minskar bilens bränsleförbrukning avsevärt.

I världen i dag används cirka 612 miljoner personbilar. Den genomsnittliga bilen avverkar cirka 13 000 kilometer om året, och under denna period använder bilen 340 liter bränsle för att övervinna friktionen. För detta betalar bilföraren 510 euro om året.

Av energin i personbilens bränsle går 33 procent till avgaser, 29 procent till avkylning och 38 procent till mekanisk kraft, av vilket friktionsförluster står för 33 procent och luftmotståndet för 5 procent. Friktionsförlusterna i elbilar motsvarar hälften av förlusterna i bilar med förbränningsmotor.

En bil använder i genomsnitt en energimängd som motsvarar 11 860 megajoule för att övervinna friktionen. Av detta går 35 procent till hjulens rullmotstånd, 35 procent till motorsystemet, 15 procent till växellådan och 15 procent till produktion av bromskraft i bromsarna.

Enligt VTT:s undersökning kan friktionen på personbilar minskas med nya tekniska lösningar, exempelvis nya ytbeläggningar, metoder för nya ytstrukturer, nya tillsatsämnen i smörjmedel, smörjmedel med låg viskositet, joniska vätskor samt lågfriktionsdäck med högre däcktryck än normalt. Enbart med nya ytbeläggningar, såsom diamantliknande kolbaserade ytbeläggningar och nanokompositytor, kan friktionen minskas med 10–50 procent.

Om man använde de bästa lösningarna skulle bränsleförbrukningen och utsläppen enligt beräkningarna minska med 18 procent på 5–10 år och med upp till 61 procent på 15–25 år.


Mer information

Kenneth Holmberg
Forskningsprofessor
+358 20 722 7077

Mer information

Kenneth Holmberg
Forskningsprofessor
+358 20 722 7077