Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vihreä lääketehdas

VTT:n tutkijat muokkaavat EU:n nelivuotisessa SmartCell-hankkeessa kasvisoluja solutehtaiksi, jotka tuottavat uusia molekyyliaihioita lääketeollisuuden tarpeisiin. Kasvisolujen aineenvaihduntaa ohjaamalla voidaan lisätä haluttujen yhdisteiden tuottoa esimerkiksi kalliiden lääkkeiden kehittämisessä.

Vihreä lääketehdas on vihreä kahdellakin tavalla: se auttaa tuottamaan lääkeaineita kasveista, mutta se on myös yksi esimerkki VTT:n vihreän eli kestävän kehityksen mukaisen teknologian tarjoamasta. VTT luo ja tarjoaa vihreän teknologian ratkaisuja bio- ja kemianprosessien lisäksi materiaalitutkimuksessa, päästöjen hallinnassa, vesiteknologiassa, ICT:ssä, elektroniikassa, energia-, liikenne- ja kuljetussektoreilla, rakentamisessa sekä teollisissa järjestelmissä ja laitetekniikassa.

Kasvit tuottavat monia kemiallisesti vaikeasti syntetisoitavissa olevia lääkeaineita eri tautien terapiahoitoihin. Lääkeaineiden eristäminen kasveista on kuitenkin hankalaa, koska haluttuja yhdisteitä on niissä erittäin pieniä määriä. Samasta materiaalista löytyy myös niitä kemiallisesti lähellä olevia muita yhdisteitä. Bioteknisten menetelmien avulla voidaan tulevaisuudessa tuottaa viljellyissä soluissa hallitusti suurempia määriä lääkeyhdisteitä. Nämä menetelmät mahdollistavat muun muassa syöpälääkkeiden nykyistä edullisemman ja tehokkaamman tuotannon.

VTT:n ja 13 eurooppalaisen kumppanin SmartCell-hanke keskittyy Madagaskarilta kotoisin olevan punatalviokasvin salaisuuden selvittämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään kasvibiotekniikkaa, systeemibiologiaa ja biomolekyylien tunnistukseen liittyviä lähestymistapoja. Punatalviosta saadaan kahta tärkeää yhdistettä, vinkristiiniä ja vinblastiinia, joita käytetään pitkälle edenneen rintasyövän, pienisoluisen keuhkosyövän ja leukemian hoidossa.

Haasteena on saada selville pitkät biosynteesireitit, jotka johtavat halutun yhdisteen muodostumiseen kasvisolussa. Tämän lisäksi on selvitettävä eri välivaiheita säätelevät geenit. SmartCell-projektin geenisiirrossa on edetty merkittävään vaiheeseen: kehitteillä on useamman, jopa kymmenen geenin transformaatiomenetelmä.

Myös kasvisolujen pitkä kasvuaika verrattuna vaikkapa antibiootteja tuottaviin mikrobeihin on teknologinen haaste. Kasvisolut pitävät arvokkaan yhdisteen sisällään pitkään. SmartCell-projektissa tutkitaankin myös niin sanottuja transportterigeenejä, joiden vaikutuksesta tärkeitä yhdisteitä pystyttäisiin pumppaamaan ulos solusta jo kasvatuksen aikana. Näin voidaan helpottaa ja lyhentää itse prosessia.

VTT on panostanut voimakkaasti lääkekehityksen biotekniseen tutkimukseen noin seitsemän vuoden ajan. Tavoitteena on nyt siirtyä akateemisesta tutkimuksesta kaupallisiin sovelluksiin ja saada solmittua teollisia toimeksiantoja. Tuore onnistuminen on yhteistyösopimus lääkeyhtiö Bayer Schering Pharman kanssa syöpälääkkeiden kehittämisestä.

Vihreä eli kestävän kehityksen mukainen teknologia on jo pitkään ollut yksi keskeinen tavoite kaikissa VTT:n hankkeissa. Näkyvä keskitetty ponnistus vihreän teknologian luomiseksi oli Clean world -teemaohjelma vuonna 2002 - 2006. Teeman hankkeissa kehitettiin kestävää teknologiaa erityisesti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi, raaka-aineiden käytön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Vihreitä prosesseja ja ratkaisuja on edistetty tämän jälkeen enenevästi sekä VTT:n omissa hankkeissa että yhteisohjelmissa.

VTT kehittää ja tarjoaa vihreän teknologian ratkaisuja bio- ja kemianprosessien lisäksi materiaalitutkimuksessa, päästöjen hallinnassa, vesiteknologiassa, ICT:ssä, elektroniikassa, energia-, liikenne- ja kuljetussektoreilla, rakentamisessa sekä teollisissa järjestelmissä ja laitetekniikassa.


Lisätietoja

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Teknologiapäällikkö
020 722 4459

Lisätietoja

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Teknologiapäällikkö
020 722 4459

Katso myös