Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Grön läkemedelsfabrik

I EU:s fyraåriga SmartCell-projekt modifierar VTT:s forskare växtceller till cellfabriker, som producerar nya molekylämnen för läkemedelsindustrins behov. Genom att styra växtcellernas ämnesomsättning kan man öka produktionen av de önskade föreningarna, exempelvis vid utveckling av dyra mediciner.

Den gröna medicinfabriken är grön på minst två sätt: den hjälper till att producera läkemedel ur växter, men den är också ett exempel på VTT:s teknikutbud inom den gröna, dvs. hållbara utvecklingen. Den gröna läkemedelsfabriken är ett exempel på VTT:s teknikutbud inom den gröna, dvs. hållbara utvecklingen. Förutom i bio- och kemiprocesser tillämpar VTT gröna tekniklösningar vid materialforskning, vid kontroll av utsläpp, inom vattenteknik, inom ICT, inom elektronik, inom energi-, trafik- och transportsektorerna, inom byggverksamhet samt i industriella system och apparatteknik.

Det är besvärligt att avskilja läkande ämnen ur växter, eftersom mängderna av de önskade föreningarna är mycket små i växterna. I samma material hittar man också andra föreningar som i kemiskt avseende ligger mycket nära. Med hjälp av biotekniska metoder kan man i framtiden i odlade celler kontrollerat producera större mängder av föreningar för medicinskt bruk. Dessa metoder möjliggör bland annat en mer ekonomisk och effektiv framställning av cancermediciner än hittills.

SmartCell-projektet som VTT och 13 europeiska partners deltar i inriktas på att lösa hemligheten hos växten rosensköna som kommer från Madagaskar. I forskningen utnyttjar man tillvägagångssätt med kopplingar till växtbioteknik, systembiologi och identifiering av biomolekyler.

Från rosensköna får man två viktiga föreningar, vinkristin och vinblastin, som används i vården vid långt framskriden bröstcancer, småcellig lungcancer och leukemi.

Utmaningen är att klarlägga de långa biosyntesvägarna, som leder till bildningen av den önskade föreningen i växtcellen. Dessutom måste man klarlägga vilka gener som reglerar olika mellanfaser. Vid SmartCell-projektets genöverföring har man avancerat till en betydelsefull fas: man utvecklar en transformationsmetod för flera, ända upp till tio gener.

Också växtcellernas långvariga växttid jämfört med mikrober som producerar antibioter är snarast en teknisk utmaning. Växtcellerna behåller den värdefulla föreningen länge inom sig. I SmartCell-projektet studerar man också så kallade transportörgener. Under inverkan av dessa skulle man kunna pumpa viktiga föreningar ur cellen redan under tillväxten. På så sätt kan man förenkla och förkorta själva processen.

VTT har under cirka sju år satsat kraftigt på bioteknisk forskning avseende läkemedelsutveckling. Målsättningen är nu att gå från akademisk forskning till kommersiella tillämpningar och kunna träffa avtal om industriella uppdrag. En färsk framgång är ett samarbetsavtal med läkemedelsbolaget Bayer Schering Pharma för utveckling av cancermediciner.

Teknik i enlighet med grön, dvs. hållbar utveckling har redan länge varit ett centralt mål i VTT:s alla projekt. En synlig koncentrerad ansträngning för skapande av grön teknik var temaprogrammet Clean world under åren 2002–2006. I temaprojekten utvecklade man hållbar teknik i synnerhet för utnyttjande av förnybara energikällor, effektiviserad användning av råvaror och minskade utsläpp av växthusgaser. Gröna processer och lösningar har därefter i ökande grad främjats i såväl VTT:s egna projekt som i gemensamma program.

Förutom i bio- och kemiprocesser utvecklar och erbjuder VTT gröna tekniklösningar vid materialforskning, vid kontroll av utsläpp, inom vattenteknik, inom ICT, inom elektronik, inom energi-, trafik- och transportsektorerna, inom byggverksamhet samt i industriella system och apparatteknik.


Mer information

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Teknologidirektör
+358 20 722 4459

Mer information

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Teknologidirektör
+358 20 722 4459

Se också