Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

St1 ja VTT tuovat bioautoilun pohjoiseen

St1 on tuonut kaksi vuotta sitten markkinoille etanolipohjaisen RE85-polttonesteen, joka sisältää yhtiön biojätteistä valmistamaa etanolia. VTT on kehittänyt RE85-polttonesteen ominaisuuksia pohjoisen olosuhteisiin sopivaksi, ja nyt sen jakelu laajennetaan koko maahan.

VTT:n testeissä on löydetty RE85-etanoli-bensiinille optimikoostumus, jolla pystytään varmistamaan flexfuel-autojen käynnistyvyys ja vähennetään pakokaasupäästöjä pohjoisen kylmissä olosuhteissa. VTT:n tulokset vahvistavat, että polttoneste toimii hyvin kovissakin pakkasissa.

Polttoainehanke on osa VTT:n koordinoimaa viisivuotista TransEco-tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään vähäpäästöistä liikenneratkaisuja. Jopa 80 % autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vähentävä RE85 yhdessä flexfuel-autojen kanssa edistää tehokkaasti bioenergian käyttöönottoa liikenteessä.

Flexfuel-autot yleistyvät

Flexfuel- eli etanoli-bensiiniautoihin voi tankata joustavasti korkeaseosetanolibensiinin lisäksi myös tavallista bensiiniä. Flexfuel-autot yleistyvät koko ajan Suomessa ja markkinoilla on jo tällä hetkellä 200 erilaista mallia.

VTT:n arvion mukaan bioetanolin tarve liikennekäyttöön Suomessa vuonna 2020 tulee olemaan kaikkiaan 200-500 miljoonaa litraa vuodessa autokannan kehityksestä ja etanolin seossuhteista riippuen.

St1 on rakentanut vuodesta 2007 etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 jätteistä ja sivuvirroista jopa 300 miljoonaa litraa etanolia liikennekäyttöön. Tämä määrä riittää silloin jo yli 200 000 flexfuel-auton vuosittaiseksi polttonesteeksi.


Lisätietoja

Juhani Laurikko
Johtava tutkija
020 722 5463

Nils-Olof Nylund
Tutkimusprofessori
020 722 5518