Print Print Sänd länk Bookmark and Share

St1 och VTT skapar förutsättningar för biobiltrafik i nordliga förhållanden

För två år sedan lanserade St1 det etanolbaserade bränslet RE85, som innehåller etanol som bolaget tillverkat av bioavfall. VTT har utvecklat egenskaperna hos det flytande bränslet RE85 så att det lämpar sig bättre för nordliga förhållanden, och nu ska distributionen av bränslet utvidgas till hela landet.

Vid VTT:s tester har man hittat en optimal konsistens för etanolbränslet RE85. Detta gör det möjligt att optimera flexfuelbilarnas startegenskaper och minska avgasutsläppen i de kalla förhållandena i norr. VTT:s forskningsresultat bekräftar att bränslet fungerar bra även i sträng köld.

Bränsleprojektet är en del av det av VTT samordnade femåriga forskningsprojektet TransEco, som utvecklar trafiklösningar med låga utsläpp. RE85 minskar de fossila koldioxidutsläppen från biltrafiken med upp till 80 procent. Tillsammans med flexfuelbilarna främjar RE85 effektivt införandet av bioenergi inom biltrafiken.

Flexfuelbilar blir vanligare

Flexfuelbilar, dvs. etanol-bensinbilar, kan tankas flexibelt med etanolbensin med en hög etanolandel och med vanlig bensin. Flexfuelbilar blir hela tiden vanligare i Finland, och i dag finns det 200 olika modeller på marknaden.

Enligt VTT:s uppskattning kommer det totala behovet av bioetanol inom biltrafiken år 2020 att vara totalt 200–500 miljoner liter om året, beroende på bilbeståndets utveckling och etanolens blandningsförhållande. 

St1 har sedan år 2007 byggt ut ett nätverk av etanolfabriker, vars målsättning är att år 2020 av avfall och biflöden tillverka upp till 300 000 liter etanol för trafiken. Denna mängd motsvarar det årliga bränslebehovet hos över 200 000 flexfuelbilar. 


Mer information

Juhani Laurikko
Ledande forskare
+358 20 722 5463

Mer information

Juhani Laurikko
Ledande forskare
+358 20 722 5463