Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Timerkretsar i miniatyr för datakommunikationsapplikationer

Modern datakommunikationsteknik, bl.a. mobiltelefoner, använder timerkretsar av olika slag. VTT utvecklar kiselbaserade mikromekaniska resonatorer i EU-projektet Go4Time. Produkterna förbättrar industrins konkurrenskraft på timermarknaden.

EU-projektet Go4Time utvecklar nya, mindre timermoduler för applikationer inom datakommunikation. I projektet integrerar man flera mikromekaniska resonatorer och deras styrelektronik.

Målet är att packa de integrerade kretsarna och MEMS-resonatorerna i samma hölje. På detta sätt blir det möjligt att tillverka en mycket liten temperaturkompenserad och reglerbar timerenhet med låg elförbrukning, som kan användas för att fastställa referensfrekvensen i tillämpningar för telekommunikation.

Till sin storlek motsvarar den utvecklade timerenheten ungefär 25 procent av volymen hos de kvartsbaserade timermoduler som används i dag. Timermoduler används i mobiltelefoner t.ex. för Bluetooth- och GSM-teknik.

Projektet förbättrar den europeiska industrins konkurrenskraft på timermarknaden, som har ett värde på tre miljarder euro. Produktens mindre storlek och lägre elförbrukning främjar övergången till grön teknik.

Utöver VTT deltar fyra andra europeiska forskningsinstitut i det EU-finansierade sameuropeiska projektet Go4Time: CSEM (Schweiz), Fraunhofer Institut (Tyskland), Politecnico di Milano (Italien) och Delft University of Technology (Holland). ST Microelectronics (Italien) och Microcrystal (Schweiz) deltar i projektet som företagspartners.

VTT koncentrerar i FoU, men skräddarsydda tillverkningstjänster levereras genom VTT Memsfab Oy. Prototypen kan enkelt tas i produktion vid VTT Memfabs Oy, eftersom företaget använder samma produktionsutrustning som VTT, vilket innebär att teknologin inte behöver överföras till en annan fabrik. Först när produkten har etablerats på marknaden och produktionsmängderna uppgår till flera tusen kiselplattor (dvs. flera miljoner chips), kan det bli aktuellt att flytta teknologin till en större fabrik.


Mer information

Tommi Suni
Specialforskare
+358 20 722 6696

Mer information

Tommi Suni
Specialforskare
+358 20 722 6696