Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Metsätähteistä polttoaineita liikenteeseen

Liikenteen polttonesteitä voidaan tuottaa metsätähteistä kaasutustekniikan avulla. Uusiutuvaa dieseliä, bensiiniä tai vaikkapa synteettistä maakaasua voidaan tehokkaasti tuottaa metsäteollisuuden sivutuotteista ja metsähakkeesta.

Teknologian perusteet kehitettiin VTT:n johdolla vuosina 2004 – 07 toteutetussa julkisessa projektissa, johon alan teollisuus laajasti osallistui. Vuosina 2007-2011 VTT on osallistunut Neste Oilin ja Storan Enson hankkeeseen, jossa kehitettiin ja demonstroitiin tuotantoprosessi teollisella koelaitoksella Varkaudessa. Teknologia soveltuu suuressa yli 300 MW:n kokoluokassa tapahtuvaan diesel-polttoaineen valmistukseen.

Seuraavassa vaiheessa VTT:n kehitystyö kohdistetaan pienemmän kokoluokan vaihtoehtojen kehittämiseen. Tavoitteena on metsäteollisuuteen tai kaukolämpövoimaloihin integroidut liikenteen biopolttoaineita tuottavat laitokset. Yhdistetyllä polttoaineiden, sähkön ja lämmön tuotannolla päästään parhaimpaan biomassan käytön kokonaishyötysuhteeseen. Tämä on oleellisen tärkeää tulevaisuuden markkinoilla, joissa uusiutuville polttoaineille on kasvaa kysyntää kaikilla energiantuotannon sektoreilla.

Lisätietoja VTT:n kaasutustutkimuksesta


Lisätietoja

Esa Kurkela
Kehityspäällikkö, kaasutus
020 722 5596

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587