Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Avverkningsrester ger trafikbränsle

Med hjälp av förgasningsteknik är det möjligt att producera trafikbränslen från avverkningsrester. Förnybar diesel, bensin eller exempelvis syntetisk naturgas kan tillverkas effektivt av skogsindustrins biprodukter och skogsflis.

Grunderna till denna teknik utvecklades under ledning av VTT i ett offentligt projekt åren 2004–2007. I projektet medverkade också industrin i branschen på bred front. Åren 2007–2011 har VTT deltagit i Neste Oils och Stora Ensos projekt, som utvecklade och demonstrerade produktionsprocessen vid en industriell försöksanstalt i Varkaus. Tekniken lämpar sig för tillverkning av dieselbränsle i den största storleksklassen, över 300 MW.

I det följande skedet satsar VTT på utveckling av alternativ i den mindre storleksklassen. Målet är att utveckla biobränsleanläggningar som integreras med skogsindustrianläggningar eller fjärrvärmekraftverk. Genom kombinerad produktion av bränsle, el och värme är det möjligt att uppnå den bästa totala verkningsgraden inom användningen av biomassa. Detta är av stor betydelse på framtidens marknad, där efterfrågan på förnybara bränslen ökar på alla sektorer inom energiproduktionen.


Mer information

Esa Kurkela
Utvecklingschef
+358 20 722 5596

Mer information

Esa Kurkela
Utvecklingschef
+358 20 722 5596