Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uusia tuotteita ja sovelluksia selluloosasta nanoteknologian avulla

Asiakas: UPM

Haaste: Kuinka luoda selluloosalle uusia sovelluksia raaka-aineena, puolivalmisteena ja lopputuotteena - kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Ratkaisu: Strateginen T&K-yhteistyö (UPM-VTT-TKK) nanoteknologian alalla, yhdistäen perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen, sekä tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamisen. 

Asiakashyödyt: Parempi ymmärrys siitä kuinka nanokuiduilla voidaan muuttaa materiaalien ominaisuuksia ja luoda innovatiivisia sovelluksia ja tuotteita. Uusien kustannustehokkaiden nanoselluloosaprosessien käyttöönotto vauhdittaa uusien ja kannattavien nanoselluloosatuotteiden saamista maailmanmarkkinoille.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
050 598 7516

Pia Qvintus
Tutkimustiimin päällikkö
050 563 4129

Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
050 598 7516

Pia Qvintus
Tutkimustiimin päällikkö
050 563 4129