Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Valio Haapaveden juustonvalmistuslinjan riskianalyysi käytettävyystason säilyttämiseksi

Asiakas: Valio.

Haaste: Analysoida Valion Haapaveden tehtaan asiantuntijoiden ja VTT:n yhteistyönä juustonvalmistuslinjan tuotannollisia riskejä. Analyysin tuloksilla tavoiteltiin nykyisen tuotantotehokkuustason varmistamista seuraavalle 10 vuoden ajanjaksolle.

Ratkaisu: Tuotannollisia riskejä tunnistettiin tilastollisesti Valion kunnossapidontietojärjestelmästä saatavan datan sekä asiantuntijatyöpajoissa toteutetun tuotantolaitteiden kriittisyyden arvioinnin perusteella. Asiantuntijatyöpajoissa keskeisessä asemassa oli valiolaisten tietämyksen kerääminen tuotantolaitteiden toiminnallisuudesta.

Asiakashyödyt: Hankkeen tuloksina syntyi perusteet tuotantolinjan korvausinvestoinneille, näiden toteuttamisen ajoittamiselle, tunnistetut parantavan kunnossapidon kohteet ja keinot hyödyntää kunnossapitodataa informaationa tuotantolinjan operoinnin ja kunnossapidon jatkuvassa parantamisessa. Näiden hankkeen alkuperäisten tavoitteiden lisäksi Valion asiantuntijat ja VTT:n tutkijat tunnistivat yhteistyössä merkittävän tuotannollisen pullonkaulan, johon investoimalla tavoitellaan 5 miljoonan kilon vuosittaista juuston lisätuotantomäärää.

Lisätietoja: Tekninen päällikkö, Esa Mäkipelto, Valio Oy


Lisätietoja

Valkokari Pasi
Erikoistutkija
020 722 3236

Lisätietoja

Valkokari Pasi
Erikoistutkija
020 722 3236