Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Jätteet energiaksi

Yli puolet yhdyskuntajätteistä viedään Suomessa kaatopaikoille. VTT on mukana Lahti Energia Oy:n voimalaitoshankkeessa, jossa jätteitä hyödynnetään uudella tavalla energiantuotannossa.

Lahti Energia Oy rakentaa energiajätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta polttoaineena käyttävää voimalaitosta Lahteen. Vuonna 2012 valmistuva kaasutusvoimalaitos tuottaa aikanaan sähköä 50 megawattia ja lämpöä 90 megawattia. Laitos muuttaa vuodessa 250 000 tonnia energiajätettä sähköksi ja lämmöksi ja vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä Lahdessa.

VTT mukana kehittämässä kaasutusteknologiaa

Voimalaitoksen ytimessä toimii CFB- eli kiertoleijukaasutusprosessi, johon kuuluu myös kaasunjäähdytys- ja kaasunpuhdistusjärjestelmät. VTT on kehittänyt ja luonut perusteita nyt Lahdessa toteutettavalle teknologialle jo 90-luvulta lähtien. Kaasutuksella tarkoitetaan lämpökäsittelyä ali-ilmaisissa olosuhteissa. Kaasutuksessa syntyvä tuotekaasu poltetaan kaasunpolttokattilassa.

VTT osallistuu myös voimalaitoksen kaasunpuhdistusprosessin kehittämiseen. Sen avulla jätteistä valmistettu kaasutuskaasu voidaan puhdistaa samalle tasolle kuin tavanomaiset polttoainekaasut. Kaasunpuhdistuksessa haitalliset epäpuhtaudet poistetaan kaasusta jäähdyttämällä ja suodattamalla jo ennen kaasun polttamista kaasukattilassa. Näin voidaan välttää sekä korroosio että kerrostumaongelmia kaasukattilassa ja minimoida ympäristövaikutuksia.

Lisätietoa aiheesta Waste-to-energy utilisation


Lisätietoja

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587