Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Energi av avfall

Över hälften av det kommunala avfallet i Finland förs till soptippen. VTT deltar i Lahti Energia Oy:s kraftverksprojekt, där avfall utnyttjas på ett nytt sätt för energiproduktion.

Lahti Energia Oy bygger som bäst ett kraftverk som använder återvunnet bränsle som tillverkats av energiavfall. Förgasningskraftverket, som byggs i Lahtis och blir färdigt 2012, kommer att producera 50 megawatt elektricitet och 90 megawatt värme. Anläggningen omvandlar årligen 250 000 ton energiavfall till el och värme och minskar därigenom betydligt användningen av fossila bränslen i Lahtis.

VTT deltar i utvecklingen av förgasningstekniken

I kraftverkets kärna finns CFB, dvs. en cirkulerande fluidbäddsprocess, som även omfattar system för avkylning och rening av gaserna. VTT har arbetat sedan 1990-talet med att utveckla processen och skapa förutsättningar för den teknik som nu byggs i Lahtis. Med förgasning avses värmebehandling i förhållanden med låg syrehalt. Den produktgas som uppstår vid förgasningsprocessen bränns i en gasförbränningspanna.

VTT deltar också i utvecklingen av kraftverkets gasreningsprocess. Med hjälp av den kan den tillverkade förgasningsgasen renas i samma grad som traditionella bränslegaser. Vid gasrening avlägsnas skadliga föroreningar från gasen genom avkylning och filtrering redan innan gasen förbränns i gaspannan. På detta sätt är det möjligt att förebygga korrosion och avlagringsproblem i gaspannan och begränsa miljökonsekvenserna till ett minimum.


Mer information

Matti Nieminen
Kundchef
+358 20 722 6587

Mer information

Matti Nieminen
Kundchef
+358 20 722 6587