Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Forskning och teknologier

I sitt forskningsarbete analyserar och förutser VTT utvecklingstrenderna för olika teknologier och marknader, skapar nytt kunnande, ger sina kunder nya utvecklingsimpulser, utvecklar teknologier och koncept, tillämpar teknologier och effektiviserar teknologiöverföringen och -utnyttjandet.

Partnerskap på global toppnivå och aktivt deltagande i den internationella forsknings- och innovationsverksamheten utgör en väsentlig del av VTT:s forsknings- och utvecklingsarbete. Forskningsnätverken garanterar i sin tur att VTT är med i den internationella spetsforskningen inom valda områden.


Mer information

Anne-Christine Ritschkoff
Executive Vice President, Strategic Research
+358 20 722 5546

Jouko Suokas
Executive Vice President, Smart industry and energy systems
+358 20 722 3200

Kari Larjava
Executive Vice President, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 6162

Petri Kalliokoski
Executive Vice President, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 4767

Teknologin och kunnandet

Mer information

Anne-Christine Ritschkoff
Executive Vice President, Strategic Research
+358 20 722 5546

Jouko Suokas
Executive Vice President, Smart industry and energy systems
+358 20 722 3200

Kari Larjava
Executive Vice President, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 6162

Petri Kalliokoski
Executive Vice President, Knowledge intensive products and services
+358 20 722 4767