Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tutkimusverkostot

Kansainvälisiä strategisia verkostoja kehitetään jatkuvasti

Monialaiseen teknologiseen tutkimukseen liittyy oleellisena osana kansainvälinen yhteistyö. Laajan kansainvälisen kontaktiverkostonsa avulla VTT pystyy tuomaan asiakkailleen pääsyn eturintaman tutkimustietoon.

VTT on merkittävä toimija ja arvostettu kumppani kansainvälisissä tutkimusyhteisöissä. VTT:llä on useita kymmeniä strategisia yhteistyösopimuksia parhaimpien kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainväliset asiakkaamme soveltavat ja hyödyntävät VTT:n kehittämää osaamista oman liiketoimintansa kehittämisessä. Lisäksi VTT toimii kansainvälisessä Global Research Alliance –yhteisössä, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kehittyvissä maissa.

Kansainvälisesti vaikuttavia verkosto- ja innovaatiokumppanuuksia Euroopassa 

VTT on EU:n tutkimusohjelmissa viiden aktiivisimman eurooppalaisen tutkimuslaitoksen joukossa ja suurin toimija Suomessa. VTT on liittynyt useisiin eurooppalaisiin tutkimusaktiviteetteihin, kuten ARTEMIS, EERA ja JIIP. VTT on alusta pitäen ollut mukana keskeisten teknologiayhteisöjen (ETP) ytimessä. Lisäksi VTT on perustajajäsen elektroniikkaan liittyvien mikro- ja nanoteknologioiden HTA-tutkimusallianssissa.

Nuorten tutkijoiden oma verkosto YEAR (Young European Associated Researchers) pyrkii tukemaan nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä. (Lue lisää)

Kansalliset tutkimuskonsortiot täydentävät kansainvälisiä aktiviteetteja

VTT:llä on kattava strateginen yhteistyöverkosto kotimaisten yliopistojen kanssa. VTT on mukana kolmessa Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa ja osallistuu yli 30 kansalliseen teknologiaohjelmaan.

VTT on osakkaana, strategisten tutkimusagendojen kehittäjänä sekä tutkimustyön toteuttajana Suomeen perustetuissa strategisten huippuosaamisen keskittymissä (SHOK). Keskittymät tarjoavat mahdollisuuden aiempaa kiinteämpään tutkimusyhteistyöhön yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken.

Teollisuuden ja tiedekumppaneiden kanssa on perustettu aktiivisesti toimivia tutkimusalliansseja, kuten Suomen Nanoselluloosakeskus ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) ja informaatioteknologian Triple Helix Oulussa.

VTT:llä on toimipisteitä useilla paikkakunnilla Suomessa ja palvelujen saatavuutta vahvistetaan jatkuvasti asiamiestoiminnalla, alueellisilla kumppanuuksilla ja projektitoiminnalla.

Tärkeimmät julkiset tutkimusrahoittajamme

Tutkimusverkostojen olennainen osa ovat julkiset rahoituskumppanit, joiden kanssa VTT tekee tiivistä yhteistyötä voidakseen toteuttaa sekä EU:n että kansallista teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa mahdollisimman onnistuneesti. VTT:n tärkeimmät julkiset tutkimusrahoittajat ovat: EU-komissio, Tekes ja Suomen Akatemia. 

Monipuoliset ja laajat asiakasverkostot

VTT:n monipuolinen, useita toimialoja ja julkisia organisaatioita käsittävä kehityshakuisten asiakkaiden verkosto kasvattaa VTT:n osaamista teknologian soveltamisessa ja lisää ymmärrystä eri toimialojen innovaatiotarpeista. VTT:llä on yhteensä yli 6000 asiakasta, joista ulkomaisia on noin 600 asiakasta.

Kontaktipisteet strategisesti valituissa teknologia- ja markkinakeskuksissa

VTT:llä on kansainvälisten operaatioidensa tukena useita kontaktipistettä: Sao Paulo (Brazil), Piilaakso (USA), Shanghai (Kiina), Tokio (Japani), Pietari (Venäjä), Seoul (Etelä-Korea) ja Bryssel (Belgia). Näissä toimipisteissä edistetään tutkimusyhteyksiä VTT:n hankkeiden ja kyseisen alueen toimijoiden välillä.


Lisätietoja

Leena Sarvaranta
Johtaja , EU-asiat
020 722 4830

Jari Uotila
Kehityspäällikkö, kansainväliset asiat
020 722 7521

Lisätietoja

Leena Sarvaranta
Johtaja , EU-asiat
020 722 4830

Jari Uotila
Kehityspäällikkö, kansainväliset asiat
020 722 7521

Katso myös