Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Sovellettu materiaalitekniikka

Sovelletun materiaalitekniikan keskeiset painoalueet ovat: nanomateriaalitekniikan ja funktionaalisen materiaalitekniikan tuotelähtöiset sovellukset ja niiden laaja hyödyntäminen, teolliset biomassapohjaiset materiaalit ja toiminnalliset, nousevien energiatekniikoiden suorituskykyiset materiaaliratkaisut sekä materiaalien energiatehokkuus.

Sovelletun materiaalitutkimuksen keskeisenä tavoitteena on korkealaatuisen, poikkiteknologisen materiaaliosaamisen tuottaminen asiakkaidemme kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tavoitteet toteutamme kehittämällä:

  • uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvia tuotelähtöisiä ratkaisuja ja erikoismateriaaleja (esim. biopolymeerit, kuitumateriaalit ja rakenteet)
  • käyttöominaisuuksiltaan räätälöityjä, toiminnallisia teollisuus- ja kuluttajatuotteita (esim. toiminnalliset pintaominaisuudet, säätyvät materiaalit)
  • toiminnallisia materiaaliratkaisuja nousevien energiatekniikoiden tarpeisiin (esim. tuulivoima-, polttokenno- ja happipolttoteknologiat)
  • materiaalivirtoja tehokkaammin hyödyntäviä, kierrätettäväksi soveltuvia tuotteita.

Keskeiset tulevaisuuden haasteet

Sovelletun materiaalitekniikan keinoin varmistamme, että asiakkaamme tuotteet ovat kilpailukykyisiä nykyisillä ja tulevilla markkinoilla. Erityisesti panostamme rakennemuutoksessa olevan perinteisen teollisuuden, kuten metsäteollisuuden, tuotteisiin sekä nouseviin energiatekniikoihin. Uudet materiaalitekniikat, erityisesti nanomateriaalitekniikat ja funktionaaliset materiaalitekniikat, mahdollistavat tuotteiden ominaisuuksien käyttövaatimusten mukaisen räätälöinnin. Nanoskaalan ratkaisujen avulla pyritään ominaisuuksien merkittävään parantamiseen, uusien ominaisuuksien ja ominaisuusyhdistelmien tuottamiseen sekä materiaali- ja energiankulutuksen vähentämiseen.

Ekotehokkuus ja niukkaresurssisten ratkaisujen merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa. Arvioiden mukaan vuonna 2040 suuri osa kierrossa olevasta materiaalivirrasta on uusiokäyttöä. Vuonna 2009 käynnistämme selvityksen materiaalitekniikan mahdollisuuksista uusiokäytön ja kierrätyksen lisääjänä ”jätteestä jaloa” –periaatteella.


Lisätietoja

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Teknologiat ja osaamiset

Lisätietoja

Johanna Buchert
Tutkimusjohtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut
020 722 7117

Erja Turunen
Tutkimusjohtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 5425

Satu Helynen
Liiketoiminnan operatiivinen johtaja, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
020 722 2661

Katso myös