Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Tillämpad materialteknik

Våra prioriteringsområden inom tillämpad materialteknik är: produktorienterad FoU baserad på nano- och funktionell materialteknik, biomassabaserade industriella material, materiallösningar nödvändiga i samband med de snabbt framåtskridande energiteknikerna samt materialrelaterad energieffektivitet.

Grundmålsättningen för den tillämpade materialteknikforskningen på VTT är att bygga och upprätthålla en högklassig och tvärteknologisk materialkompetens, som gynnar våra kunders konkurrenskraft. Vi strävar till att uppnå denna målsättning genom forskning och utveckling av:

  • produktorienterade lösningar och framställning av specialmaterial baserade på förnybara naturresurser (biopolymerer, fiberinnehållande material, osv.),
  • skräddarskydda industri- och konsumentprodukter med funktionella egenskaper (t.ex. specifika ytegenskaper och självreglerande material),
  • material med hög prestanda för de snabbt framåtskridande energiteknikerna (vindkraft, bränsleceller, syreförbränning, osv.), samt
  • återvinning i samband med material (t.ex. nya produkter från återvunnet material och nya, återvinnbara produkter).

Framtida utmaningar

Med hjälp av tillämpad materialteknik utvecklar vi lösningar, som strävar till att säkerställa att våra kunders produkter är konkurrenskraftiga på dagens och de framtida marknaderna. Vi ser med särskilt intresse på existerande produkter i sådana traditionella industrier, som står inför stora strukturomvandlingar, t.ex. skogsindustrin, samt på de möjligheter som de snabbt framårskridande energiteknikerna skapar. Nya materialtekniker, särskilt nano- och funktionella materialteknikerna möjliggör att produkter kan skräddarsys ännu noggrannare med slutanvändarkraven som den styrande faktorn. Med hjälp av utvecklingar i nanoskala söker vi märkbart förbättrade materialegenskaper samt lösningar med minskad material- och energiförbrukningen.

Betydelsen av ekologisk effektivitet samt resurssnåla lösningar kommer att växa i den nära framtiden. Enligt bedömningar kommer en stor del av det material, som är i omlopp år 2040, att utgöras av återvunnet material. Med tanken ”värde från skräp” som riktlinje, startar vi inom året 2009 en utredning, vars målsättning är att värdera hur man med hjälp av materialtekniken kan bidra i strävan att öka generellt återvinning och återanvändning i världen.


Mer information

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661

Teknologin och kunnandet

Mer information

Johanna Buchert
Vice President, Research, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 5146

Anu Kaukovirta-Norja
Vice President, Operations, Solutions for natural resources and environment
+358 20 722 7117

Erja Turunen
Vice President, Research, Smart industry and energy systems
+358 20 722 5425

Satu Helynen
Vice President, Operations, Smart industry and energy systems
+358 20 722 2661

Se också