Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Terveyden ja hyvinvoinnin biotekniikka

Tutkimuksen sisältö

VTT kehittää uusia teknologioita ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehitystyössä hyödynnetään systeemibiologiaa ja biomolekyylien tunnistukseen liittyviä lähestymistapoja. Tavoitteena on kyetä ennustamaan, ennaltaehkäisemään ja diagnosoimaan sairauksia ja elimistön häiriötiloja sekä mahdollistaa kustannustehokkaita seulonta- ja validointimenetelmiä lääkekehityksen avuksi. 

Kehitämme innovatiivisia konsepteja lääkemolekyylien löytämiseksi ja niiden tuottamiseksi sekä aivan uusia funktionaalisia elintarvikeratkaisuja ja turvallisia prosessointitapoja. Kehitämme myös uuden sukupolven vasta-aineita diagnostiseen ja terapeuttiseen käyttöön. Muokkaamme mikrobeja ja kasvisoluja tehokkaiksi solutehtaiksi tuottamaan sekä uusia molekyyliaihioita lääketeollisuuden tarpeisiin että bioaktiivisia ainesosia elintarvikkeiden raaka-aineiksi.

Tutkimustoimintamme kohdealueita ovat:

  • Uusien lääkemolekyylien löytäminen, lääkeaineiden vaikutusmekanismien ja kohdevaikutusten todentaminen rinta- ja eturauhassyövässä tehoseulontaa hyväksi käyttäen
  • Hiiva-, home- ja kasvisolujen metabolian muokkaus, jonka tarkoituksena on tunnettujen bioaktiivisten molekyylien, niiden esiasteiden ja rekombinanttiproteiinien sekä uusien lääkeaihioiden tuottaminen farmaseuttisiin sovelluksiin
  • Biomolekyylien tunnistaminen ja vasta-aineiden muokkausmenetelmät, joiden avulla voidaan kehittää uuden sukupolven vasta-aineita diagnostiikkaan ja terapeuttisiin sovelluksiin
  • Lääketieteellisen systeemibiologian keinoin pyritään ennakoimaan erilaisten sairauksien, kuten syövän, diabeteksen, metabolisen oireyhtymän ja neurologisten häiriöitten kehittymistä
  • Biomarkkereiden löytäminen mikrosirumenetelmien ja omiikkateknologioiden (genomiikka, transkriptomiikka, proteomiikka ja metabolomiikka) avulla
  • Ravitsemustutkimusten avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämään
  • Uudet bioinformatiiviset ratkaisut ja sovellukset

Tulevaisuuden näkymät

VTT on edelläkävijä kehitettäessä uuden sukupolven lääkeaineita ja diagnostisia menetelmiä. Systeemibiologisen lähestymistapamme avulla voimme paremmin ymmärtää ihmissoluissa ja -kudoksissa tapahtuvia reaktioita. Olemme kehittäneet lukuisia uusia ratkaisuja ihmisen terveyden edistämiseksi, joita voidaan hyödyntää useilla teollisuusaloilla.

Resurssit

VTT:n ammattitaitoinen ja kansainvälinen tutkimushenkilöstö työskentelee hyvin varustetuissa laboratorioissa, jotka on varustettu nykyaikaisin mallintamis- ja simulaatiolaittein. 

Asiantuntijamme tekevät laajasti yhteistyötä sekä VTT:n sisällä että kansainvälisten tutkimuspartnereiden kanssa mm. tietotekniikan, tiedon louhinnan, kuvantamis- ja mikrotekniikoiden alueilla.


Lisätietoja

Kirsi-Maria Oksman-Caldentey
Teknologiapäällikkö
020 722 4459

Richard Fagerström
Teknologiapäällikkö
020 722 4472

Sampo Sammalisto
Asiakaspäällikkö
020 722 4474

Osaamiset