Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Talotekniikka ja sisäympäristö

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa kehitetään ilmastonmuutoksia hillitseviä, energiatehokkaita ja tarpeenmukaiset sisäympäristöolot tuottavia rakennus- ja aluetason ratkaisuja sekä kiinteistöpalveluja. Kehitystoiminta käsittää

  • rakennusten lämmitys-, viilennys-, vesihuolto-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja turvajärjestelmät
  • rakennusfysiikan
  • energiatehokkaat rakennukset (matalaenergiatalot, passiivitalot, nollaenergiatalot, energianeutraalit, plusenergiatalot)
  • ekotehokkaat yhdyskuntarakenteet
  • hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät alueratkaisut
  • kiinteistöjen ja tilojen palvelukyvyn sekä
  • koetun sisäympäristön kriteerit.

Tutkimuksen sovellukset

Tutkimuksella pyritään edistämään sisäolosuhteiltaan, kokonaisuuksien energiatehokkuuden ja elinkaariedullisuuden kannalta hyvin toimivia alue-, rakennus- ja tilaratkaisuja sekä uusille toimintamalleille suotuisaa liiketoimintaympäristöä. Toimintamallien muutosten tukemiseksi kehitetään menettelyjä, laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä sekä työkaluja rakennusten elinkaaren eri vaiheisiin hyödyntämällä informaatio- ja mobiiliteknologiaa.

Tulevaisuuden näkymät

Kiinteistöliiketoiminnan kilpailuetu syntyy talotekniikan palvelujen sisältämistä ominaisuuksista. Ympäristömyönteiset ja käyttäjälähtöiset ominaisuudet ovat niistä keskeisimmät. Tämä koskee alue-, rakennus- ja tilaratkaisuja, joihin liittyvä kokonaisratkaisujen ja palvelujen tarve lisääntyy. Pitkäjänteiset asiakassuhteet, laatukysymykset ja palvelukyky saavat tällöin huomattavasti lisää painoarvoa. Hankinta- ja tuottajamallit tulevat myös muuttumaan, jolloin tarvitaan uusia menetelmiä prosessien hallintaan, toimivuuden varmistamiseen ja riskien hallintaan pitkällä aikavälillä.

Resurssit

Talotekniikan ja sisäympäristön tutkimusalueella työskentelee n. 50 alan asiantuntijaa. Tutkimuksen käytössä ovat uudenaikaiset analyysi- ja mittauslaitteet, monipuoliset simulointi-, laskenta- visualisointivalmiudet sekä vahva kansainvälinen yhteistyöverkosto.


Lisätietoja

Markku J. Virtanen
Teknologiapäällikkö
020 722 4064

Osaamiset