Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tietoliikennealustat

Tutkimuksen sisältö

Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy langattomien verkkojen ja laitteiden ydinteknologioihin; radiojärjestelmiin ja laskenta-alustoihin. Radiojärjestelmätutkimus kattaa: kognitiivisten ja yhteistoimintaverkkojen, erillisten liityntäverkkojen ja radiolinkkien arkkitehtuurit, proto-kollat ja signaalinkäsittelyalgoritmit. Vastaavasti laskenta-alustojen tutkimukseen kuuluvat: alusta-arkkitehtuurit, moniydinprosessorit, rinnakkaislaskenta ja -ohjelmointi, digitaalielektroniikka, DSP- ja tietoliikenneohjelmistot sekä laiteläheiset ohjelmistoteknologiat.

Sovellukset

Ydinteknologiat mahdollistavat kustannustehokkaiden tietoliikennejärjestelmien toteutuksen erilaisiin käyttötarkoituksiin; älykkäiden ympäristöjen ja laitteiden Internetin tietoliikennealustaksi sekä informaation ja viihteen langattoman jakelun toteutuksen. Tietoliikennejärjestelmät sisältävät useita langattomia liityntäverkkoja sekä radio- ja verkkoresursseista kilpailevia ja yhteistyössä toimivia päätelaitteita. Erilaisten langattomien liityntäverkkojen, kuten sensoriverkot, henkilökohtaiset verkot, paikallisverkot, laajan alueen matkapuhelinverkot ja broadcast-verkot, arkkitehtuurit ja tiedonsiirtomenetelmät, optimoidaan niiden spesifisten käyttövaatimusten perusteella. Uusilla toteutusteknologioilla voidaan parantaa tuotteiden skaalattavuutta, joustavuutta, energian käytön tehokkuutta, kustannustehokkuutta ja suunnittelun tuottavuutta.

Tulevaisuuden näkymät

Jatkuvasti kasvava tietoliikenteen ja erilaisten tietoliikennelaitteiden määrä kasvattaa myös resurssien, etenkin radiotaajuuksien ja energian käytön, tehokkuusvaatimuksia.

Samanaikaisesti on parannettava erilaisten liityntäverkkojen ja päätelaitteiden yhteentoimivuutta ja suorituskykyä. Myös palvelujen saannin ja käytön monimutkaisuus on piilotettava yksinkertaisuutta arvostavilta loppukäyttäjiltä. Toteutusteknologioiden päähaasteena on mahdollistaa joustavampi suorituskyky, nopeuttaa tuotteiden suunnitteluprosessia ja tukea ns. vihreiden arvojen realisointia minimoimalla materiaalien ja energian kulutus. Voittavat tuotekonseptit tulevat perustumaan kognitiivisten ja yhteistoimintaverkkojen arkkitehtuureihin ja tiedonsiirtomenetelmiin sekä laskenta-alustojen arkkitehtuurien ja toteutusteknologioihin liittyvien osaamisten yhdistämiseen.

Resurssit

Tietoliikennealustatutkimuksessa toimii 50 asiantuntijaa, joiden osaaminen perustuu suurelta osin 2., 3. ja 4. sukupolven matkapuhelinjärjestelmien tutkimus- ja kehitystyöhön. Asiantuntijoillamme on tukenaan huipputason tutkimusympäristöt sisältäen yleisimmät mallinnus- ja simulointiohjelmistot sekä reaaliaikaisessa prototypoinnissa tarvittavat työkalut ja laskenta-alustat.


Lisätietoja

Jussi Paakkari
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 2224

Kyösti Rautiola
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2428

Markus Taumberger
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2358

Osaamiset

Lisätietoja

Jussi Paakkari
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 2224

Kyösti Rautiola
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2428

Markus Taumberger
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2358