Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Sulautetut järjestelmät

Tutkimuksen sisältö

Sulautettujen järjestelmien tutkimus keskittyy langattomiin anturiverkkoihin, sulautettuihin laitteisiin, langattomiin antureihin, sulautettuun ohjelmistoon sekä verkottuneisiin ohjausjärjestelmiin. Langattomien anturiverkkojen tutkimus sisältää laitealustakehitystä, virranhallinnan, paikannuksen, välikerrosohjelmistot sekä sovellusrajapinnat eri alueisiin hyödyntäen olemassa olevia standardeja. Sulautettujen laitteiden ja langattomien antureiden tutkimus pitää sisällään laite- ja ohjelmistotutkimusta erityisesti keveisiin laitteisiin, antureihin and toimilaitteisiin. Verkottuneet ohjausjärjestelmät tarjoaa alustateknologiaa laskennallisesti haastaviin sovelluksiin hyödyntäen hajautettua laskentaa.

Sovellukset

Käytössä olevat teknologiat tarjoavat hyödyntämismahdollisuudet sekä kuluttaja- että ammattisovelluksiin. Kuluttajasovellukset pitävät sisällään laitealusta- ja mobiilisovelluksia, esimerkiksi hyvinvointiin, urheiluun ja jokapäiväiseen käyttöön. Ammattisovelluksissa sovellusalueina ovat: teollisuus, rakennettu ympäristö, työkoneet sekä muut vaativat ympäristöt. Mittaamisen ja tiedonsiirron lisäksi tarjoamme kohteiden paikkatiedon verkon käyttäjälle.

Visio

Tulevaisuudessa langattoman tiedonsiirron ja mittauksen tarve lisääntyy ja sitä pitää pystyä hyödyntämään läpinäkyvästi koko järjestelmässä. Kehitämme sitä mahdollistavaa teknologiaa ja tarjoamme ratkaisuja, joilla pystytään mittaamaan haluttu suure erittäin energiatehokkaasti. Lisäksi painotamme järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä erityisesti erittäin vaativissa sovelluksissa.

Resurssit

Sulautettujen järjestelmien tutkimuksessa toimii lähes sata asiantuntijaa ja hyödynnämme nykyaikaisia laboratoriotiloja. Hallitsemme koko tutkimuksen ja kehityksen elinkaaren sisältäen tutkimuksen ja prototyyppien valmistuksen sekä pilotoinnin.


Lisätietoja

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443

Osaamiset

Lisätietoja

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443