Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiajärjestelmät

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Olemme kansainvälisesti tunnustettu vahvasti verkottunut kestävän ilmasto- ja energiapolitiikan mukaisten energiajärjestelmien ja -teknologioiden kehittäjä. Ilmastomuutoksen asiantuntijamme osallistuvat kansainvälisen ilmastopolitiikan ja päästökaupan analysointiin. Pitkän aikavälin skenaarioiden mallinnuksella tuemme päätöksentekijöitä kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastostrategioiden tekemisessä.

Olemme systeemianalyyttisen mallinnuksen moniosaajia. Käytössämme on globaaleja, kansallisia ja yritystason malleja päästöjen laskentaan ja energiajärjestelmien optimointiin.

Tärkeitä tutkimusalueita ovat energiamarkkinoiden toiminta, sääntely ja uudet liiketoimintamallit. Energiainfrastruktuurin hallinnan, energian käytön optimoinnin, hajautettujen energiaresurssien ja energiainvestointien riskienhallinnan tutkimuksella vastaamme eurooppalaisten kestävien energiajärjestelmän haasteisiin.

Tuulivoimatutkimuksemme kehittää voimalaitosteknologiaa nopeasti kasvaville koti- ja vientimarkkinoille erityisesti kylmiin ja meriolosuhteisiin. Tuulivoimatutkimuksen painopiste on suurten tuulivoimaloiden uusien materiaalien ja teknologioiden kehittämisessä, arktisessa tuulivoimateknologiassa ja voimaloiden verkkoon integroinnissa sekä myös laboratorio- ja kenttämittauksissa.

Tulevaisuuden haasteet

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä pidetään yleisesti ihmiskunnan suurimpana globaalina ympäristöhaasteena. EU ja kansallinen politiikka vaativat pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään energiatehokkuutta. Energian siirron ja jakelun turvallisuus on nyky-yhteiskunnan kriittinen tekijä.

Resurssit

Energiajärjestelmien tutkimusta tekee kaksi tutkimusprofessoria ja 40 tutkijaa.


Lisätietoja

Seppo Hänninen
Teknologiapäällikkö
020 722 6759

Osaamiset