Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Funktionaaliset kuitutuotteet

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksemme keskittyy uusien kuitupohjaisten tuotteiden sekä näiden valmistusmenetelmien kehittämiseen. Funktionaalisuutta voidaan lisätä kuitumatriisiin muokkaamalla kuituja kemiallisesti tai biokemiallisesti, tai kuitumatriisin pintaan joko päällystämällä tai painamalla. Tutkimuksemme toinen tavoite on hyödyntää biomateriaaleja ja biopolymeerejä kuitutuotteissa nykyisten tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen sekä täysin uusien ja/tai täysin biohajoavien tuotteiden kehittämiseen metsä-, pakkaus- ja painoteollisuudelle.

Tutkimuksen sovellukset

Sovellusalueita ovat esimerkiksi älykkäät paperi- ja pakkaustuotteet kuten bioaktiivinen paperi tai painettavat indikaattorit. Bioaktiivisia papereita tullaan käyttämään esimerkiksi yksinkertaisissa diagnostisissa ratkaisuissa, henkilökohtaiseen terveydenhuoltoon liittyvissä sovelluksissa tai kuitutuotteen alkuperän todentajana. Toinen tutkimuksemme sovellusalue on kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen paperi- ja pakkaustuotteiden kehittäminen ja olemassa olevien kuitutuotteiden ominaisuuksien parantaminen biopohjaisilla materiaaleilla.

Tulevaisuuden näkymät

Uusiutuvien materiaalien tarve pakkaussovelluksissa ohjaa pakkaustuotteiden kehitystä maailmanlaajuisesti. Älykkäät pakkaus- ja mediasovellukset, joilla tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa, ovat myös maailmanlaajuisesti suurien tutkimuspanostusten kohteena. Yhdistämällä nämä kaksi aihepiiriä pystymme tarjoamaan kehitysmahdollisuudet täysin uudentyyppisille ratkaisuille, joissa kestävän kehityksen periaatteet yhdistyvät älykkäisiin ominaisuuksiin.

Resources

Tällä hetkellä 35 henkilöä tekee suoraan päätoimenaan tämän teknologisen osaamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, ja aihepiiriin suuntautuville resursseille on kasvava tarve. Tutkimuksen käytössä on painatus- päällystyslaitteistoja niin laboratorio- kuin puolipilot-mittakaavassa.


Lisätietoja

Pia Qvintus-Leino
Teknologiapäällikkö
020 722 5314

Ali Harlin
Tutkimusprofessori
020 722 6386

Osaamiset

Lisätietoja

Pia Qvintus-Leino
Teknologiapäällikkö
020 722 5314

Ali Harlin
Tutkimusprofessori
020 722 6386