Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tietoturva

Tutkimusalueet

VTT:llä tietoturvatutkimus on laaja kokonaisuus, johon sisältyy tutkimustyötä ja kehitystyötä alkaen puhtaasti tutkimuksellisista ongelmanasetteluista aina käytännöllisiin ja käyttökelpoisiin tietoturvaratkaisuihin saakka.

Tutkimme ja kehitämme ICT-teollisuuden tarpeisiin sopivia menetelmiä ohjelmistointensiivisten järjestelmien ja tuotteiden tietoturvan varmistamiseen. Tällä alueella päätutkimuskohteemme ovat: tietoturvan analysointimenetelmät, ohjelmiston tietoturvan varmistaminen, operatiivisen järjestelmän tietoturvan seuranta ja varmistaminen sekä tietoturvametriikat.

Tutkimustyömme on ollut aktiivista mobiileissa, luotettavissa alustoissa ja niihin liittyvässä luotettavuuden hallinnassa. Tarkastelutapamme on kokonaisvaltainen huomioiden käyttäjän päätelaitteen, tietoliikenneyhteydet ja tietoverkon. Tutkimuskohteisiimme kuuluvat myös haavoittuvuusanalyysi, järjestelmän luotettavuusanalyysi, kriittisen infrastruktuurin suojaaminen sekä tietoturvan hallinta.

Sovellukset

Hyödyntäjänä on ICT-toimiala, erityisesti tietoliikenne, ohjelmistotuotanto, teollisuusautomaatio ja liiketoimintaan liittyvän tietoturvan hallinta.

Tulevaisuuden näkymät

Tehokkaiden tietoturvaratkaisuiden kehittämisessä epäjatkuvuuskohdat liiketoiminnan, tietoturvahallinnan, riskianalyysin ja teknisen tietoturvan väliltä olisi onnistuttava poistamaan. Edistyminen tällä alueella edellyttää uusien menetelmien ja työkalujen kehittämistä. Olemme kiinnostuneet yhteistyöstä alan toimijoiden kanssa tehokkaan ratkaisun kehittämiseksi.


Lisätietoja

Mika Rautila
Johtava tutkija
020 722 4486

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443

Osaamiset

Lisätietoja

Mika Rautila
Johtava tutkija
020 722 4486

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443