Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tietointensiiviset palvelut

Tutkimuksen sisältö

Digitalisointi lisää kiihtyvällä tahdilla maailmassa tuotetun tiedon määrää ja saatavuutta. Tietoa tuotetaan niin yritysten, yhteisöjen kuin yksilöiden toimesta. Tarjoamme kattavaa osaamista tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen liittyen. Olemme erityisesti keskittyneet ratkomaan terveydenhuollon ja hyvinvoinnin, ympäristön ja kaupankäynnin palvelukehityksen tietointensiivisiä haasteita.

Tänä päivänä edelläkävijät johtavat tiedolla, tulevaisuudessa se ei ole enää kilpailuetu vaan perusedellytys. Uusien ja parempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vaatii entistä tehokkaampaa ja laajempaa tiedon analysointia ja jalostamista. Olemme erikoistuneet erilaisten tietolähteiden (kuten esim. satelliitti, sairaalalaite, www-sivu) tuottaman tiedon analysointiin ja jalostamiseen osaksi tuotteen tai palvelun ominaisuuksia. Tutkimme menetelmiä, joilla pystytään analysoimaan entistä laajempia ja heterogeenisempia datajoukkoja esimerkiksi riskien tunnistamiseksi. Sovellukset

Tutkimuksemme on keskittynyt kolmelle sovellusalueelle: terveydenhuolto ja hyvinvointi, ympäristö sekä kaupankäynti. Olemme keksineet, suunnitelleet ja toteuttaneet kaupallisiksi tuotteiksi asti useita tutkimustuloksiamme.

Tulevaisuuden näkymät

Tiedon analysoinnin tarve kasvaa jatkuvasti. Entistä laajempien ja erilaisten datajoukkojen yhdistelyyn ja analysointiin tarvitaan kehittyneitä menetelmiä. Lisäksi uutena trendinä on esim. EU:ssa julkisesti tuotetun tiedon jakaminen maksutta kaikkien käyttöön. Tästä esimerkkinä on EU:n INSPIRE-direktiivi. Tietolähteiden monipuolistuminen avaa uusia mahdollisuuksia innovaatioille. Olemme eturintamassa edistämässä tätä kehitystä.

Resurssit

Noin 60 asiantuntijaa kehittää tiedon jalostuksen menetelmiä ja uusia palveluita. Joukossamme on myös useita ohjelmistokehityksen ammattilaisia toteuttamassa erilaisia ohjelmistoja ja palveluja sekä tutkimustyössä että yrityksille tehtävissä tuotekehitysprojekteissa.


Lisätietoja

Eero Punkka
Teknologiapäällikkö
020 722 6144

Osaamiset

Lisätietoja

Eero Punkka
Teknologiapäällikkö
020 722 6144