Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakentamisen tiedonhallinta ja prosessit

VTT hyödyntää uusimman tekniikan mahdollisuuksia rakentamisen ja rakennetun ympäristön kehitystyössä. Olemme erikoistuneet rakennus- ja kiinteistöalan prosesseja tukevien menetelmien ja tietojärjestelmien kehittämiseen.

VTT:n asiantuntemukseen kuuluvat

  • rakentamisen ja rakennetun ympäristön tiedonhallinta
  • rakennusten ja rakennetun ympäristön elinkaaren hallinta ja
  • rakentamisprosessien ja rakentamisliiketoiminnan kehittäminen.

Rakentamisen tiedonhallintaa (ICT) kehittämällä voidaan hallita paremmin rakentamisen ja rakennetun ympäristön käytön prosesseja: suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa, käyttöä ja palveluliiketoimintaa. Tarjoamme asiakkaillemme elinkaarisuunnittelun, päätöksenteon menetelmien, tiedonsiirron ja yhteiskäytön sekä mallintamisen osaamiseen pohjautuvia palveluita.

Rakennusten ja rakennetun ympäristön elinkaaren hallinta ja ympäristövaikutukset muodostavat aihepiirin, joiden menetelmien merkitys on jatkuvasti kasvava. Menetelmät ovat eri toimijoille tarkoitettuja malleja ja ohjelmia rakentamisen kestävän kehityksen mukaisuuden, ympäristövaikutusten ja käyttöiän arviointiin, ennustamiseen ja hallintaan.

VTT tarjoaa monipuolisia tutkimus- ja kehityspalveluja myös rakentamisen eri prosesseihin. Palvelumme kattavat rakennushankkeiden ohjausmenetelmät, laadunhallinnan, tuotanto- ja työmenetelmät, kilpailuttamis- ja hankintamenetelmät, rakennuskoneet sekä -kalustot. Aihepiiriin kuuluu rakentamisen lisäksi kiinteistöjen omistaminen ja käyttö.

Tutkimuksen sovellukset

Rakentamisen tiedon ja prosessien hallinnan kehittäminen pohjautuu VTT:n monialaiseen osaamiseen. Myös sovellukset kattavat monipuolisesti rakennuksen koko elinkaaren ja rakennetun ympäristön ominaisuudet suunnittelusta kierrätykseen. Asiakkaillemme tarjotut sovellukset tuovat tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksia esimerkiksi kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen, prosessien hallintaan, suunnittelumenetelmiin, päätöksentekoprosesseihin sekä riskien hallintaan ja mallintamiseen.

Tulevaisuuden näkymät

Arkkitehtuuri ja rakentaminen sekä kiinteistöomaisuuden hallinta ja käyttö ovat nopeasti siirtymässä integroituun tiedonhallintaan ja tietomallien käyttöön. Tämä muuttaa tiedon käsittelyn teknologian lisäksi myös prosesseja ja eri osapuolten rooleja, tehtäviä ja vastuunjakoa arvoverkoissa. VTT:n poikkitieteellisissä tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa kehitetään innovatiivisia teknologioita ja liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat tämän kehityksen hyödyntämisen rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Resurssit

Rakennusalan tiedon ja prosessien hallinta ja kehittäminen ICT:n avulla perustuu monitieteelliseen osaamiseen ja eri alojen kehittäjien yhteistyöhön. Päätoimisesti tällä tutkimusalueella toimii 15 rakentamisen ICT:n, 8 elinkaaren ja ympäristövaikutusten ja 5 prosessien asiantuntijaa.


Lisätietoja

Heikki Kukko
Teknologiapäällikkö
020 722 6900

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
020 722 3404

Osaamiset