Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuotantojärjestelmät

Tutkimusalueen tutkimus kohdistuu valmistavan teollisuuden prosesseihin ja järjestelmiin. Kehitämme uusia valmistustekniikoita, suunnittelumenetelmiä ja työkaluja sekä uusia prosesseja ja tuotteita yhdessä teollisuusyritysten ja yliopistojen kanssa parantamaan teollisuuden kilpailukykyä.

Tutkimusalue koostuu laajasti eri alueen osaamisista. Näitä osaamisia ovat tuoteprosessit, tuotantoprosessein ja valmistuksen simulointi ja kehitys, uudet valmistustekniikat, lasertekniikka, suodatustekniikka ja tuotantoympäristön hallinta.

Digitaalinen valmistus ja digitaalinen koneenrakennus ovat keskeisiä tutkimus ja kehityskohteita VTT:llä. VTT:n osaaminen kattaa systeemimallinnuksen ja simuloinnin, automaatiokonseptien kehittämisen sekä tuotteiden toimivuuden ja valmistettavuuden analysoinnin ja kehittämisen. Uusimpia ICT-ratkaisuja sovelletaan niin tuotteiden kuin tuotannon kehittämiseen. Käytämme laajasti virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikoita.

Valmistustekniikan alueella keskeisiä tutkimus- ja kehityskohteita ovat mikrovalmistus-, hitsaus-, muokkaus- ja liittämistekniikat sekä pikavalmistustekniikat. Olemme erikoistuneet myös kehittämään menetelmiä, joilla saadaan aikaan materiaaleja ja komponentteja erittäin vaativiin ympäristöihin sekä lasertekniikkaa mm. metsäteollisuuteen sekä rullalta-rullalle -tekniikkaan painetun älyn alueella. Osaamiseemme liittyyvätmyös lasertekniikan sovellukset elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Tällaisia ovat mm. erilaisten bio- ja lääkinnällisten materiaalien sekä implanttien ja instrumenttien muokkaus.

Teemme myös tutkimus-, kehitys- ja mittauspalvelua asiakkaillemme ilmansuodatustekniikassa sekä tuotteiden ja henkilöiden suojaamiseksi kriittisissä ympäristöissä.

Syvällinen osaaminen tuotteista ja tuotantoprosesseista sekä tehokas ICT -sovellusten hyödyntäminen yhdessä tekniikan, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusten ymmärtämisen kanssa muodostavat hyvän perustan kilpailukykyisille ja kestävän kehityksen mukaisille ratkaisuille.

Sovellusalueet

Tutkimus- ja kehitystuloksiamme sovelletaan valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi etupäässä koepajateollisuudessa mutta myös muilla teollisuuden aloilla kuten elektroniikka-, muovi, mekaanisen metsäteollisuuden sekä elintarvike- ja lääketeollisuuden aloilla.

Sovellusesimerkkejä:

 • Kehittyneet merkintäprosessit
 • Pinnan koristevärimerkinnät, turvamerkinnät ja jäljitettävyysmerkinnät
 • Muovihitsaussovellukset laserilla joustavan ja massatuotannon tarpeisiin
 • Tehokkaat tietotekniikan sovellukset kuten virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikoiden sovellukset
 • Simuloinnin laaja ja syvällinen soveltaminen suunnittelussa tuoteprosessin kaikissa vaiheissa
 • Tuotannon mallinnus, simulointi ja visualisointi
 • Tuotantoanalyysit, tuotannon ennusteet, testaus ja optimointi
 • Reaaliaikainen globaalin tuotannon optimointi
 • Proaktiivinen tuotannon ja layoutin suunnittelu
 • Jätteetön tai vähäjätteinen melkein monimutkaisten kappaleiden valmistus ja kappaleiden paikallinen valmistus ainetta lisäävien valmistustekniikoidenn avulla
 • Vaativien ympäristöjen antureiden valmistus Direct Write –teknologialla
 • Mikrofluidistiikan sovellukset elektroniikan tehokkaaseen jäähdyttämiseen
 • Ruiskupuristetut edulliset Lab-on-a-Chip –tuotteet paikallisdiagnostiikkaan
 • Puhdastila- ja teollisuuden ilmastointitekniikkaratkaisut
 • Tuotannon ilmanlaadun mittaukset, mallinnukset ja simuloinnit
 • Staattisen sähkön hallintamenetelmät
 • Epäpuhtauksien sähköstaattinen hallinta

Tärkeimmät tulevaisuuden tutkimuskohteet:

 • Adaptiivinen älykäs tuotanto ja kehittynyt automaatio
 • Digitaalisen tuoteprosessit ja osaamisperustaiset tehtaat (ml. mallinnus, simulointi, virtuiaali- ja lisätty todellisuus, prosessi-integraatio, ihminen-tekniikka –vuorovaikutus)
 • Uudet tuotantokonseptit hajautettuun ja räätälöityyn tuotantoon
 • Nopeat prototyypit, pikavalmistus, mikrovalmistus, lasertekniikka
 • Kestävän kehityksen mukaiset ja ekologiset tuotantojärjestelmät

Resurssit

Tutkimusalueella toimii yli 20 kokenutta tutkijaa.


Lisätietoja

Timo Määttä
Teknologiapäällikkö
020 722 3291

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
020 722 3238

Jari Larkiola
Asiakaspäällikkö
020 722 5591

Osaamiset

Lisätietoja

Timo Määttä
Teknologiapäällikkö
020 722 3291

Jyrki Poikkimäki
Asiakaspäällikkö
020 722 3238

Jari Larkiola
Asiakaspäällikkö
020 722 5591