Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Mediateknologiat

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Kehitämme vaikuttavia mediakokemuksia mahdollistavia viestintä- ja visualisointiteknologioita. Mottomme on: "Oikeaa sisältöä yksilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin ja/tai heidän toimestaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja kulloinkin soveltuvin laittein".

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa sähköisen, painetun, integroidun ja langattoman viestinnän konsepteja, pilottijärjestelmiä ja palvelumalleja. Tutkimuskohteitamme ovat: mediatuotanto ja sen liiketoimintamallit, semantiikkaa hyödyntävä sosiaalinen media, mobiili- ja p2p-televisio, painetun median ja langattoman Internetin yhdistelmät eli hybridimedia, lisätty todellisuus, sisältöjen hallinta ja havainnollistaminen, multimedian louhinta sekä langattoman videon tehokas siirto mukaan lukien koodekit

Tulevaisuuden haasteet

Viestintä on merkittävä liiketoiminta-alue. Sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 2,4 %. Välillisesti sen merkitys on vielä suurempi johtuen sen muutoksia käynnistävästä roolista tietotekniikan sekä metsäteollisuuden ja kemiallisen teollisuuden alalla. Vaikka painettu viestintä edustaa yhä suurinta osaa markkinoista, sähköinen media on erittäin nopeasti kasvava alue. Sen vuosittainen kasvu on ollut noin 20% viimeisten vuosien aikana. Puhtaan mediateollisuuden lisäksi viestintä- ja havainnollistamisratkaisuja tarvitaan useilla muillakin toimialoilla, kuten videoneuvotteluissa, valvonnassa, arkkitehtuurissa, rakentamisessa ja  sisustussuunnittelussa. Monen aistin samanaikaiseen käyttöön perustuvat esitysteknologiat (korkean erotuskyvyn 3D-näkö, ääni, kosketus, tuoksu) sekä multimodaaliset vuorovaikutusmenetelmät (katse, puhe, eleet, kosketus, liike) laajentavat entisestään vuorovaikutuskykyjämme. Tarvitaan myös yhä tehokkaampia multimediasisältöjen hakutekniikoita sekä luovia sisällönjakomenetelmiä ammattilaisten ja harrastajien välillä. Sisällön tulisi olla tarkemmin sovitettu käyttäjän mieltymysten ja käyttötilanteiden mukaan.

Resurssit

VTT:llä noin 60 asiantuntijaa tutkii mediateknologioita. Meillä on myös tarvittavat huipputason kehitys- ja testiympäristöt, kuten OtaDigi televisioasema lähetyslupineen (maanpäällinen DVB-T ja langaton DVB-H), mediakokemustutkimukseen tarkoitettu VisuLab, ohjelmistoalustat sosiaalista mediaa varten, tila mukaansa tempaavien 3D-näkymien synnyttämiseksi (3D-CAVE), lisätyn todellisuuden ohjelmistokirjastot sekä langattoman multimedian ja ip-TV:n tutkimuslaboratorio.


Lisätietoja

Caj Södergård
Teknologiapäällikkö
020 722 5963

Harri Nurmi
Asiakaspäällikkö
020 722 6199

Osaamiset

Lisätietoja

Caj Södergård
Teknologiapäällikkö
020 722 5963

Harri Nurmi
Asiakaspäällikkö
020 722 6199

Katso myös