Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Verkkoteknologiat

Tulevaisuuden verkkojen teknologiaa

Tutkimuksen sisältö

Kehitämme verkkoteknologioita tulevaisuuden Internet-verkkojen ja -palvelujen tarpeisiin. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat reititys, siirtoresurssien hallinta, siirron laatu, liikkuvuuden tuki, paikannus ja verkkojen luotettavuus. Siirtotekniikoiden moninaisuus asettaa haasteita palvelun laadulle, erityisesti välitettäessä palvelua useamman teknologialtaan erityyppisen verkon yli. Konvergoituvien verkkojen tutkimuksessa kehitämme ratkaisuja verkkojen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Lisäksi kehitämme menetelmiä verkonhallintaan sekä palvelun laadun ja verkkojen suorituskyvyn mittaamiseen ja testaamiseen.

Sovellusalueet/Haasteet

Tutkimustuloksia sovelletaan älykkäiden verkkoratkaisujen toteutuksissa, jotka mahdollistavat nykyisiä verkkoja laadukkaammat, luotettavammat ja toiminnoiltaan monipuolisemmat Internet-verkot. Haasteena on palvelujen välittäminen liikkuvalle käyttäjälle eri teknologioihin perustuvien verkkojen yli palvelun laadun kärsimättä.

Tulevaisuuden näkymät

Tietoverkkojen käyttäjämäärät ja palvelujen vaatima kaistanleveys kasvavat jatkuvasti. Verkot myös ulottuvat aiempaa laajemmalle. Näistä syistä tulevaisuuden tietoverkoissa on oltava nykyistä selvästi suurempi siirtokapasiteetti ja verkon toimintoja on voitava hallita automaattisesti.

Resurssit

Verkkoteknologioiden tutkimuksessa työskentelee noin 60 henkilöä. Tutkimuksen käytössä ovat uudenaikaiset mittaus- ja mallinnustyökalut sekä kaksi testiverkkoa: CNL-laboratorio konvergoituvien verkkotekniikoiden ja palvelujen sekä Ethernet-testiverkko kiinteiden siirtoverkkojen testaukseen ja käytännön kokeiluihin.

Moninaiset konvergoituvat verkot


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498

Osaamiset

Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498