Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uudet materiaalit

Uusien materiaalien tutkimus VTT:llä käsittää metalli-, keraami-, polymeeri-, betoni- ja puupohjaisten materiaalien sekä näiden yhdistelmien kehityksen. VTT:n osaaminen ja tutkimuslaitteistot kattavat koko arvoketjun: materiaalien synteesit, nanomateriaalien kehittämisen, puolivalmisteet ja yhdistelmät, materiaalien prosessoinnin, valmistus¬tek¬niikat ja erilaiset lopputuotteet.

Uusien materiaalien tutkimus VTT:llä keskittyy useille toimialoille, mm:

  • energiatekniikka
  • selluloosa- ja paperiteollisuuden komponentit
  • kone- ja kuljetusvälineteollisuus
  • rakennusteollisuus

Tulevaisuudessa kysyntä ja tarve kasvavat sellaisten tuotteiden ja materiaalien osalta, jotka ovat älykkäämpiä, energiatehokkaita, kierrätettäviä ja kestävämpiä vaativissa olosuhteissa, ja jotka hyödyntävät tehokkaammin uusiutuvia luonnon¬varoja sekä perustuvat toimin¬nallisiin materiaaleihin.

VTT:llä on noin 80 uuden materiaalitekniikan asiantuntijaa. Tutkimuslaitteistomme ja –infrastruktuurimme mahdollistavat

  • materiaalien kehityksen
  • valmistusprosessien ja tuotantotekniikan kehityksen
  • materiaaliominaisuuksien monipuolisen karakterisoinnin
  • materiaalien käytettävyyden arvioinnin
  • uusien materiaalien integroinnin eri sovelluskohteisiin


Lisätietoja

Tapio Ritvonen
Tutkija
020 722 3003

Osaamiset