Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ydinenergia

Tutkimuksen sisältö

VTT tukee fissioenergian turvallista ja tehokasta käyttöä sekä ydinjätteen loppusijoitusta kehittämällä, kelpoistamalla ja soveltamalla kokeellisia ja teoreettisia menetelmiä. Reaktoriturvallisuuden aihepiiriin kuuluvat ydinpolttoaine, reaktorifysiikka, termohydrauliikka, vakavien onnettomuuksien ilmiöt, rakenteiden toimivuus, reaktorimateriaalit, todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi, automaatio ja valvomosuunnittelu sekä organisatoriset ja inhimilliset tekijät.

Ydinjätetutkimuksessa keskitytään loppusijoituksen teknisten ja luonnollisten päästönesteiden toimivuuteen ja kapselointilaitosten teknologiaan. VTT osallistuu myös merkittävästi ydinfuusion tutkimukseen lähinnä  plasmafysiikan, fuusiomateriaalien ja etäkäsittelyn aihepiireissä.

Sovellukset

Menetelmiä ja osaamista sovelletaan nykyisten ja tulevien ydinvoimalaitosten turvallisen ja taloudellisen käytön analyysiin. Turvallisuusviranomaiset ovat keskeisiä asiakkaita, mutta VTT palvelee myös ydinvoimalaitoksia ja reaktoritoimittajia monin tavoin. Ydinjätetutkimus keskittyy käytetyn polttoaineen suoraan loppusijoitukseen peruskallioon, mikä on Suomessa ja Ruotsissa valittu loppusijoitusmenetelmä. Fuusiotutkimus tähtää nykyisin pääosin ITER-sovelluksiin.

Tulevaisuuden näkymiä

Ydinvoimaa kohtaan herännyt uusi kiinnostus vähän hiilidioksidia päästävänä ja vakaana energianlähteenä ja käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitosten lähestyvät rakentamispäätökset lisäävät VTT:n osaamisen kysyntää. Kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaavat tulevaisuuden reaktoriteknologiat vaativat huomion kiinnittämistä myös uusiin tutkimusaiheisiin, joihin paneudutaan pääasiassa kansainvälisenä yhteistyönä.

Resurssit

Noin 200 hengellä on erityistä ydinenergian asiantuntemusta ja kokemusta, ottaen huomioon myös osaamiset, joita kehitetään osin VTT:n muillakin tutkimussektoreilla. Tutkimusvälineistöön kuuluu laaja valikoima tietokoneohjelmistoja, koelaitteistoja materiaalien ja rakenteiden testaamiseen sekä vakavien onnettomuuksien, tulipalojen, radiokemian ja ydinjätteen loppusijoituksen tutkimuslaitteistoja. TRIGA-tutkimusreaktoria käytetään syöpähoitoihin boorineutronikaappausterapiaa (BNCT) soveltamalla ja radioisotooppien tuotantoon.

Olkiluoto 3 , source: TVO


Lisätietoja

Timo Vanttola
Teknologiapäällikkö
020 722 5020

Pentti Kauppinen
Teknologiapäällikkö
020 722 5020 6481

Osaamiset