Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Optinen instrumentointi

Tutkimuksen sisältö

VTT on eräs maailman suurimmista optisten prosessianalysaattorien tutkimusta ja tuotekehitystä tekevistä organisaatioista. VTT:llä työskentelee yli 60 optisen laite- ja mittaustekniikan, prosessianalyysin ja mallintamisen, optoelektroniikan, konenäön, kuvankäsittelyn ja tarkkuusmekaniikan asiantuntijaa.

Hallitsemme koko optisen instrumentin tuotekehitysprosessin aina mittausperiaatteista ja konseptien nopeasta prototypoinnista valmiin mittalaitteen kehittämiseen asti. Tarjoamme korkealuokkaisia tutkimus- ja kehityspalveluita sekä mittauslaitteiden ja -järjestelmien valmistajille että loppukäyttäjille.

VTT:n osaaminen kattaa optisen spektroskopian teknologiat mukaan lukien UV, fluoresenssi, IR, NIR ja Raman. Lisäksi VTT:llä on laaja kokemus monipuolisten konenäkö- ja kamerajärjestelmien kehittämisestä reaaliaikaisiin sovelluksiin, kuten tarkkaan 3D-muoto- ja kokomittaukseen, värimittaukseen, pintatopografiamittaukseen ja laaduntarkastukseen. Hallitsemme kuvanmuodostuksen komponentit, valaisutekniikat, kuvankäsittelyn ja analyysitekniikat, ohjelmistoalgoritmit sekä visualisointi- ja kalibrointimenetelmät.

Sovellukset

Optisten mittausteknologioiden sovelluskenttä on erittäin laaja. Luomme ja siirrämme uusinta optista mittausteknologiaa monille toimialoille, kuten sellu- ja paperiteollisuuteen, lääketeollisuuteen, terästeollisuuteen, kemian ja elintarviketeollisuuteen, ilmailuun ja avaruustekniikkaan, sotilaallisiin sovelluksiin sekä optiikka- ja elektroniikkateollisuuteen. Spektroskooppisia teknologioita hyödynnetään laajasti mm. kosteuden monitoroinnissa, kemiallisten reaktioiden seurannassa, raaka-aineiden tunnistuksessa sekä tuotteiden spesifisten ominaisuuksien määrittämisessä ja monitoroinnissa, kuten esimerkiksi päällysteen paksuus.

VTT:n konenäköteknologian pääsovellusalueita ovat tarkat 3D-mittaussovellukset, kuten muoto, dimensiot, pinnan topografia, partikkelikoko sekä pinnan laaduntarkastus teollisissa valmistusprosesseissa. Osaamisemme kattaa myös erikoisteknologioita värimittauksiin ja kuvantaviin sovelluksiin.

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa VTT:n tutkimus keskittynee nopeisiin 3D topografisiin tarkastusjärjestelmiin, kemialliseen kuvantamiseen, kannettaviin analysaattoreihin, edullisiin sensoriratkaisuihin, biosensoreihin sekä optomekaniikan laitetekniikkaan. Näiden tutkimusalojen tarpeet näyttäisivät kasvavan voimakkaasti sekä prosessiteollisuuden loppukäyttäjien että laitevalmistajien keskuudessa. Integraatioasteen kasvattaminen ja tarve entistä edullisemmille sensoriratkaisuille ovat tärkeitä VTT:n tutkimuksen kannalta lähitulevaisuudessa.

Resurssit

VTT:n palveluksessa olevat yli 60 optisten instrumenttien asiantuntijaa voivat tarjota korkeaa osaamista esitutkimukseen ja mittausperiaatteen konseptointiin sekä suorituskykyisten optisten mittalaitteiden simulointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen. VTT:llä on myös laaja ymmärrys optisten mittausmentelmien soveltuvuudesta teollisuuden laaduntarkastukseen. Käytössämme ovat uusimmat 3D-suunnitteluohjelmat optiikan, mekaniikan sekä elektroniikan suunnitteluun. Lisäksi VTT:llä on ainutlaatuiset kehittyneiden optisten mittalaitteiden prototyyppien valmistuspalvelut. sekä nykyaikaiset puhdastilaympäristöt Espoossa, Micronova, ja Oulussa, MicroModule Centre, sekä hyvin varustettu tarkkuusoptomekaniikan tutkimusympäristö Oulussa (PMC).


Lisätietoja

Jouko Malinen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 2247

Juha Palve
Asiakasjohtaja
020 722 2084

Heikki Saari
Johtava tutkija
020 722 4360

Osaamiset

Lisätietoja

Jouko Malinen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 2247

Juha Palve
Asiakasjohtaja
020 722 2084

Heikki Saari
Johtava tutkija
020 722 4360