Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Paperinvalmistusprosessit

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksemme painopiste on uusien prosessi- ja tuoteratkaisujen tutkimus- ja kehitystyössä. Olemme kansainvälisesti vahva kuituprosessien tutkimus- ja tuotekehityskumppani alan laitevalmistajille, kemian- ja kudosten toimittajille, mittaus, automaatio- ja säätöjärjestelmien kehittäjille sekä kuitupohjaisten tuotteiden valmistajille.

Tavoitteemme tukevat kansallista tutkimusstrategiaa kestävien prosessiratkaisujen ja uusien kuitupohjaisten tuotteiden kehittämisessä.

Teollisuus on lunastanut noin 30 keksintöämme ja kaupallistanut yhdessä kehittämiämme perälaatikko-, kuivatus- ja mittausteknologioita. 

Vahvuutenamme osaavan henkilöstömme lisäksi ovat ainutlaatuiset kokeelliset laboratorio- ja pilot-mittaluokan tutkimusympäristömme sekä mittaus- ja analyysimenetelmät, joita kehitämme jatkuvasti tutkimustarpeidemme mukaan. Uusi paperinvalmistuksen tutkimusympäristömme (SUORA) on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen, jota kehitetään tiiviissä yhteistyössä metsäklusterin toimijoiden kanssa.

Sovellukset

Sovellamme osaamistamme yhdessä teollisuuden kanssa uusiin tuote- ja prosessiratkaisuihin. Tästä yhtenä esimerkkinä on juuri käynnistynyt konsortiohanke yhdessä metsäklusterin toimijoiden kanssa (linkki metsäklusterin sivuille – konsortiohanke), jossa tavoitteena on uuden yhdessä kehitettävän paperinvalmistustutkimusympäristön avulla nopeuttaa teollisuuden kehitystyötä ja viedä uusia ideoita kohti teollisia ratkaisuja.

Vahva reologinen osaaminen, joka on syntynyt kuitususpensiovirtaustutkimusaihepiirissä, on sovellettavissa myös muille teollisuuden aloille. Paperin rakenteen ja ajettavuuden tutkimuslaboratoriomme analyysimenetelmineen ovat käytettävissä rainanmuodostuksen, vedenpoiston, prosessikemian ja paperikoneen ajettavuuteen liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Vahva erotustekniikka- ja fraktiointiosaamisemme on hyödynnettävissä uusissa sovelluksissa biorefine- aihepiirissä sekä sivuvirtojen puhdistuksessa ja tuotteistamisessa.

Tulevaisuuden näkymät

Metsäklusterin taloudellinen menestyminen tulevaisuudessa riippuu pitkälti sen uudistumiskyvystä sekä maailman yleisen taloustilanteen kehittymisestä. Metsäklusterin kansallisen tutkimusstrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palvelujen arvo – puolen arvosta tullessa uusista tuotteista, lisätä kotimaisen puun käyttöä neljänneksellä sekä kaksinkertaistaa klusterin tutkimus-ja kehityspanokset. VTT on vahvana toimijana mukana Metsäklusterin tutkimustoiminnassa ja ohjelmissa.

Resurssit

Henkilöstöä on tällä tutkimusalueella yhteensä noin 55, joista 8 tohtoria. Aihepiirissä on tutkimusprofessuuri metsäteollisuuden energiankäyttöön liittyen.


Lisätietoja

Janne Poranen
Tutkimusalueen päällikkö
020 722 2689

Osaamiset