Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakenteiden toimivuus ja turvallisuus

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Rakenteellisen toimivuuden ja turvallisuuden tutkimukset kohdistuvat kantaviin rakennejärjestelmiin, infrarakenteisiin, kuormitusilmiöihin ja rakenne-kuormitus-vuorovaikutusilmiöihin. Tutkimme ja kehitämme runkorakenteiden, siltojen, tunneleiden, väylien ja muiden rakenteiden rakenteellista turvallisuutta ja käytettävyyttä. Keskeisiä asioita ovat rakenteiden toimivuus ja kestävyys sekä niiden riippuvuus materiaaliominaisuuksista, suunnittelusta ja kuormituksista.

Rakenteellisen toimivuuden tutkimus perustuu mekaniikkaan ja fysiikkaan. Hyödynnämme monipuolisesti teknisiä tieteitä ja luonnontieteitä, meteorologiaa, ilmiömallinnusta ja materiaalien mallinnusta. Tutkimus- ja kehitystehtävissä yhdistämme teoreettista, kokeellista ja laskennallista osaamista sekä suunnittelumenetelmien tuntemustamme.

VTT:llä on käytössään kehittyneet tietotekniset työkalut ja erikoislaitteet. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot auttavat meitä kehittymään jatkuvasti.

Toiminnassamme yhdistyvät seuraavat osaamisalueet:

 • rakenteellinen toimivuus erikoisolosuhteissa ja -kuormituksissa
 • paloilmiöiden mallinnus ja kokeellinen tutkimus
 • geotekniikka
 • materiaalien mallinnus - luonnonmateriaalit ja uudet materiaalit
 • rakenteiden mallinnus ja numeeriset analyysit
 • täyden mittakaavan ja laboratoriomittakaavan kokeelliset tutkimukset
 • erityisesti dynaamisten kuormitusten mittaus- ja monitorointitekniikat
 • kuormitusilmiöt - tuuli, jää, lumi, maanjäristys, värähtely, törmäys ja väsytys
 • suunnittelumenetelmien ja -ohjeiden kehitys
 • vaimennusmenetelmät (välipohjat, savupiiput, mastot, tuulivoimalat)
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset rakentamiseen
 • ydinvoimaloiden rakenteellinen turvallisuus
 • rakenteelliset riskinarvioinnit

Tulevaisuuden haasteet

Monet tekijät vaikuttavat tulevaisuudessa myös rakennusalalla. Tärkeimpiä näistä ovat ilmastonmuutos, ekotehokkuus, tarve käyttöiän arviointiin sekä kasvavassa määrin ylläpito- ja korjaustoimenpiteet. Ala tarvitsee tehokkaita menetelmiä tuottavuuden lisäämiseksi sekä kykyä hyödyntää ja yhdistää muilla teollisuuden aloilla kehitettyä osaamista. Mallintamisen merkitys korostuu. Erityisesti integroitujen materiaali- ja rakennemallien käyttö lisääntyy, kun uusia materiaaleja kehitetään ja otetaan käyttöön rakennusalalla.

Resurssit

Rakenteellisen toimivuuden ja turvallisuuden tutkimuksen parissa työskentelee 50 asiantuntijaa. Käytössämme on kokeellisen tutkimuksen valmiuksia sekä laskennallisia valmiuksia

 • törmäyskuormituksiin
 • palotutkimukseen
 • väsytyskokeisiin
 • numeerisiin analyyseihin
 • mittauksiin ja monitorointeihin


Lisätietoja

Eila Lehmus
Teknologiapäällikkö
020 722 6946

Heli Koukkari
Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori
020 722 6816

Jouko Törnqvist
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 4860

Osaamiset

Lisätietoja

Eila Lehmus
Teknologiapäällikkö
020 722 6946

Heli Koukkari
Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori
020 722 6816

Jouko Törnqvist
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
020 722 4860