Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Voimalaitosten materiaalit ja laitteet

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

VTT tarjoaa tutkimus- ja kehityspalvelua voimalaitosten laitteissa käytettävien materiaalien käytettävyyden arviointiin. Palvelua tukee VTT:n laaja asiantuntijajoukko sekä monipuoliset kokeelliset laitevalmiudet. Materiaalien karakterisointiin käytetään akkreditoituja laitteita ja menetelmiä. Toiminta tukeutuu VTT:n laatujärjestelmään, joka on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.

Materiaalitutkimusta ja -karakterisointia voidaan suorittaa myös olosuhteissa, jotka simuloivat asiakkaan prosessiolosuhteita.

VTT:n asiantuntemusta voidaan hyödyntää optimoitaessa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden ajoitusta ja laajuutta.

Sovellukset

VTT tutkimustyö kattaa mm.

  • ydinvoimalaitosten primaaripiirin laitteissa käytettävät materiaalit
  • konventionaalisissa voimalaitoksissa käytettävät laitemateriaalit
  • uuden energiatekniikan laitemateriaalit (GEN IV, neljännen sukupolven ydinvoimalaitokset, fuusioreaktorin materiaaliratkaisut)

Tulevaisuuden haasteet

VTT kehittää uutta teknologiaa voimalaitoskomponenttien eliniän ja käytettävyyden hallintaan sekä nykyisissä että tulevaisuuden voimalaitoksissa.

Resurssit

VTT:llä on tällä tutkimusalueella n. 70 asiantuntijaa ja monipuoliset kokeelliset valmiudet

  • materiaalien testaukseen ja karakterisointiin
  • materiaalien käytettävyyden arviointiin vaativissa ääriolosuhteissa
  • materiaalien suorituskyvyn arviointiin ulkoisten kuormitusten, kuten esim. korrodoivien nesteiden, kaasujen tai kiinteiden aineiden vaikutuksen alaisena, superkriittisissä vesiolosuhteissa sekä matalissa ja korkeissa lämpötiloissa
  • säteilevien materiaalien karakterisointiin kuumakammioissa


Lisätietoja

Pentti Kauppinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6481

Eila Lehmus
Teknologiapäällikkö
020 722 6946

Pekka Pohjanne
Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori
020 722 6863

Osaamiset

Lisätietoja

Pentti Kauppinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6481

Eila Lehmus
Teknologiapäällikkö
020 722 6946

Pekka Pohjanne
Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori
020 722 6863