Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Prosessien ja liikenteen päästöt

Tutkimuksen sisältö ja sovellusalueet

Tutkimuksemme keskittyy prosessien ja liikenteen päästöjen määrittämiseen sekä puhdistusteknisten ratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tutkimme ja kehitämme uusia mittalaitesovelluksia sekä uusia puhtaiden tuotteiden ja prosessien konsepteja. Liikenteen ja moottoreiden energiakäyttö, energia- ja materiaalitehokkaat kierrätysteknologiat, vesienkäsittelyteknologiat ja päätöksenteon tukimenetelmät (riskinarviointi, LCA, ekotehokkuus) kuuluvat myös tutkimuskohteisiimme. Aerosolitutkimuksemme tuottaa jatkuvasti uusia nanomateriaalisovellutuksia mm. ympäristö- ja energiateknologiateollisuuden tarpeisiin.

Ympäristötekniikan kehitystyössä hyödynnämme koko VTT:n laajaa teknologiaosaamista, mikä mahdollistaa esimerkiksi uudenlaiset bio-, ICT- ja materiaalitekniikan ympäristösovellukset. Kentällä ja laboratoriossa tehtävän päästötutkimuksen avulla asiakkaamme voivat kehittää omia tuotteitaan ja prosessejaan entistä ympäristöystävällisemmiksi ja ekotehokkaimmiksi. Tutkimustyön lisäksi toimimme teollisuuden ja ympäristöhallinnon asiantuntijana kotimaassa sekä kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä.

Tulevaisuuden näkymät

Ympäristötietoisuudesta on tulossa megatrendi, joka tulee vaikuttamaan myös liiketalousnäkymiin kaikkialla maailmassa. Huoli ilmastonmuutoksesta, ympäristön saastumisesta, vesivarantojen riittävyydestä ja ihmisten terveyden vaarantumisesta tulevat lisäämään päästötutkimuksen tarvetta lähivuosina sekä kotimaassa että ulkomailla. Erityisesti kehitysmaissa ympäristöongelmat saattavat saada aikaan jopa katastrofeja. Ympäristöteknologisilla ratkaisuilla tätä kehitystä pystytään jarruttamaan. Uusien vähäpäästöisten prosessien, vaihtoehtopolttoaineiden sekä eko- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen innovointi on erityisen tärkeää.

Resurssit

Prosessien ja liikenteen päästöjä tutkii VTT:llä noin 70 asiantuntijaa. Käytössämme ovat monipuoliset mittaus- ja monitorointilaitteet, sekä laadukkaat laboratoriovalmiudet ajoneuvojen päästöjen, pienhiukkasten ja jätteiden hyötykäytön tutkimukseen. Erityisesti raskaan ajoneuvokaluston päästölaboratorio on ainutlaatuinen – maailmalla vastaavia on vain muutama.


Lisätietoja

Jukka Lehtomäki
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 5275

Osaamiset

Lisätietoja

Jukka Lehtomäki
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 5275

Katso myös