Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Riskien hallinta ja turvallisuus

VTT:n monitekninen riskienhallintaosaaminen parantaa yritysten kykyä johtaa ja hallita uusien teknologioiden, toimintatapojen ja liiketoimintaympäristön haasteita. Liitämme riskien hallinnan menettelytavat yritysten, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheiden päätöksentekoon. Näin luomme edellytykset organisaation toiminnan häiriöttömyydelle, jatkuvuudelle ja riskitietoiselle päätöksenteolle sekä ennakoivalle mahdollisuuksien hyödyntämiselle.

VTT:n riskien, turvallisuuden ja luotettavuuden hallinnan sovellukset kattavat tuotteen ja palvelun elinkaaren alkaen riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta innovaatioprosessin alkuvaiheessa aina turvallisuuden (safety & security), tuottavuuden ja tehokkuuden varmistamiseen tuotannossa. Esimerkkejä sovellusalueista ovat käyttöomaisuuden hallinnan ja kunnossapidon kehittämisen, muutosten hallinnan ja yritysjärjestelyiden tukeminen, teollisten ja infrastruktuurijärjestelmien riskitarkastelut sekä konejärjestelmien luotettavuuden ja turvallisuuden suunnitteluprosessin hallinta. Menetelmiä sovelletaan kaikilla toiminnan tasoilla: koneiden ja laitteiden, tuotantojärjestelmien ja yhteiskunnan välttämättömien järjestelmien tasolla.

Riskien hallinnan merkitys on kasvanut jatkuvasti yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristön nopeiden muutosten ja niihin liittyvän epävarmuuden lisääntyessä. Samalla yritysten ja yhteiskunnan toiminnan haavoittuvuus on kasvanut, kun välttämättömät järjestelmät integroituvat laajoiksi verkoiksi ja tahallisen vahingonteon tai tahattoman vikaantumisen vaikutukset ulottuvat yhä laajemmalle.

VTT:n tutkimuksen tavoitteena on liittää riskien hallinnan menettelytavat yritysten innovaatioprosessin ja elinkaaren eri vaiheiden päätöksentekoon siten, että luodaan edellytykset yrityksen tai muun organisaation toiminnan häiriöttömyydelle, jatkuvuudelle ja riskitietoiselle päätöksenteolle sekä mahdollisuuksien hyödyntämiselle. Edellytyksenä on turvallisuuden käyttövarmuuden, luotettavuuden ja sosio-teknisten riskien hallinnan mallien, menetelmien ja menettelytapojen jatkuva, teknologian ja toimintaympäristön muutoksiin ja muuttuviin vaatimuksiin vastaava kehittäminen.

Riskien, turvallisuuden ja käyttövarmuuden hallintaan liittyvää tutkimusta tekee VTT:llä päätehtävänään noin 40 henkilöä. Tämän lisäksi VTT:llä tehdään merkittävää tutkimusta paloturvallisuuden ja tietoturvallisuuden alueilla sekä lukuisten, myös turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen vaikuttavien ilmiöiden kuten korroosion ja kulumisen parissa.


Lisätietoja

Helena Kortelainen
Teknologiapäällikkö
020 7220 3206

Pekka Maijala
Asiakaspäällikkö
020 7220 3260

Veikko Rouhiainen
Tutkimusprofessori
020 7220 3262

Osaamiset

Lisätietoja

Helena Kortelainen
Teknologiapäällikkö
020 7220 3206

Pekka Maijala
Asiakaspäällikkö
020 7220 3260

Veikko Rouhiainen
Tutkimusprofessori
020 7220 3262

Katso myös

    Julkaisut