Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Anturit ja langattomat laitteet

Tutkimuksen sisältö ja sovellukset

Kehitämme uusia antureita, komponentteja ja mittauslaitteita hyödyntäen elektroniikkaa, mikro¬elektro¬mekaniikkaa, kvanttimekaniikkaa sekä radio-, millimetri- ja alimillimetrialueiden teknologioita. Sensorifysiikan ja elektroniikan syvällisen osaamisen ansiosta voimme suunnitella uusia antureita, joilla on optimoitu signaalikohinasuhde, herkkyys, selektiivisyys, stabiilius ja hinta. Tutkimuskohteita ovat mm: RFID ja sen anturisovellukset, painettavat anturit ja muistit, metallisten nanopartikkeleiden sähköinen sintraus, terahertsi- ja millimetrialueiden kuvaustekniikat ja spektroskopia, koherentit kvanttisysteemit, molekyylianturit ja niiden integroidut lukupiirit, RF MEMS -teknologia adaptiivisissa antenneissa ja RF-moduuleissa, 60 GHz:n radion etupää, millimetrialueen CMOS-teknologia, autotutkateknologiat ja niiden uudet sovellukset. Kehitämme antenneja useisiin eri sovelluksiin.

Tulevaisuuden näkymät

Antureiden tarve kasvaa kaikilla teollisuuden aloilla, liikenteessä, logistiikassa, kaupassa, lääketieteessä, asumisessa, kunto- ja hyvinvointipalveluissa jne. Antureiden tulee olla teknisesti hyviä mutta ennen kaikkea halpoja. Langaton tiedonsiirto, pieni tehonkulutus sekä autonominen toiminta mahdollisesti energian louhinnan avulla ovat haluttuja ominaisuuksia. Langattomat anturit voidaan paikantaa ja identifioida. Anturit mittaavat ja kommunikoivat.

Resurssit

Antureita ja langattomia laitteita tutkii noin 80 henkilöä. Käytössämme ovat modernit simulointiohjelmat (HFSS, IE3D, Aplac, Ansys), kattava valikoima elektroniikan ja mikropiirien suunnittelutyökaluja (Mentor, Cadence, PADS) sekä uudenaikaiset mittaus- ja RF-tekniikan laboratoriolaitteet, piiri- ja spektrianalysaattoreita jne. Mittausten taajuusalue ulottuu 110 GHz:iin. VTT:n ja TKK:n yhteisessä MilliLabissa voidaan mitata mm. millimetrialueen vahvistimien kohinaluku 220 GHz:n asti ja karakterisoida komponentteja (DC ja S-parametrit) kiekkotasolla 110 GHz:iin asti. Antennitutkimuksia varten käytössämme on mittauslaitteistoja ja radiokaiuttomia tiloja taajuusalueelle 100 MHz – 200 GHz.


Lisätietoja

Timo Varpula
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6418

Kaj Nummila
Johtava tutkija
020 722 5773

Heikki Seppä
Tutkimusprofessori
020 722 6419

Osaamiset

Lisätietoja

Timo Varpula
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 6418

Kaj Nummila
Johtava tutkija
020 722 5773

Heikki Seppä
Tutkimusprofessori
020 722 6419