Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ohjelmistokehitys

Tutkimuksen sisältö

Tutkimustyön pääkohteina ovat ohjelmistokehitysmenetelmät, -prosessit, -työkalut ja arkkitehtuurit. Tutkimus ja kehitystyö sisältää myös tuotteiden tai palveluiden konseptoinnin, tuotekehitysratkaisut ja näiden liiketaloudellisen evaluoinnin. Tutkimus kattaa ohjelmistointensiivisten tuotteiden kehittämisen koko elinkaaren ja suoritusaikaisen optimoinnin.

Ohjelmistokehitysteknologioita on olemassa suuri määrä ja niiden sovellusalue sekä kohde vaihtelevat suuresti. Parhaan mahdollisen teknologian valinta tiettyyn tilanteeseen edellyttää laajaa tuntemusta teknologioista, ymmärtämystä niiden soveltuvuudesta käyttötilanteeseen ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

Sovellukset

Ohjelmistokehityksen tehostaminen ja laadunvarmistus ovat välttämättömiä ohjelmistokehityksen kompleksisuuden hallitsemiseksi ja yhtenäisen, systemaattisen toimintatavan muodostamiseksi tuotekehityskumppanien välillä. Tavoitteemme on auttaa yhteistyöyrityksiä saamaan entistä laadukkaampia tuotteita markkinoille nopeasti ja edullisesti.

Tutkimustuloksia voidaan soveltaa ohjelmistointensiivisten tuotteiden kehitykseen ja ohjelmistopohjaisten palveluiden kehittämiseen. ICT-alueen lisäksi tarjoamme proof-of-concept-ratkaisuja muille kuin ICT-alueille ohjelmistoteknologioiden potentiaalin tunnistamiseksi. Ratkaisumme voivat kattaa erilaiset liiketoiminta-arvioinnit tai demonstraatiot ohjelmistoratkaisujen toteuttamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Ohjelmistojen määrä kasvaa ja ohjelmistot monimutkaistuvat edelleen johtuen mm. älykkäästä verkottumisesta, tuotteiden ominaisuuksien, tiedon määrän ja palvelujen jatkuvasta kasvusta. Yritykset hakevat edelleen toiminnassaan kustannustehokkuutta ja ohjelmistoja hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Globaali ohjelmistotuotanto edellyttää kulttuurien ja erilaisten toimintamallien huomioimista tehokkaimpien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Ohjelmistointensiivisten tuotteiden ja palveluiden oikeat teknologiavalinnat ovat kriittisiä tuotteen markkinoilla menestymisen kannalta.

Resurssit

Ohjelmistokehityksen tutkimuksessa toimii 100 asiantuntijaa, joiden osaaminen perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ohjelmistojen kehittämismenetelmistä, –prosesseista ja arkkitehtuureista sekä ohjelmistokehityksen liiketoiminta-aspektien arvioinnista. Osaamisemme pohjautuu yli 15 vuoden ohjelmistokehitysteknologoiden tutkimustyöhön ja käytännön soveltamiseen.


Lisätietoja

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443

Osaamiset

Lisätietoja

Hannu Honka
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2443